Genomsnittliga löner 2023 - Meet a student

Laddar....

Meet a student / Artiklar / Genomsnittliga löner 2023

Genomsnittliga löner 2023

Medellön för alla i Sverige är 38 300 Medellön för män i Sverige är 40 200 Medellön för kvinnor i Sverige är 36 200 Lönenivåerna i Sverige varierar betydligt beroende på yrke. Inom sektorer som bank, finans och försäkring återfinns de högsta medellönerna, särskilt bland högre chefer. Yrken som har bland de lägsta medellönerna är […]

industriarbetare som sågar ved

Lönenivåerna i Sverige varierar betydligt beroende på yrke. Inom sektorer som bank, finans och försäkring återfinns de högsta medellönerna, särskilt bland högre chefer. Yrken som har bland de lägsta medellönerna är Kafé- och konditoribiträden, städare och barnskötare.

Medelinkomsten för hela Sverige uppgår till 38 300 kronor, medan män har en genomsnittlig lön på 40 200 kronor och kvinnor 36 200 kronor. Medellön, eller genomsnittslön, beräknas som summan av alla löner inom en viss grupp delat med antalet personer i gruppen. Vid jämförelse av medellöner betraktas bruttolöner, det vill säga månadslöner före skatt, och deltidslöner räknas upp till heltid.

Alternativt kan man använda medianlön för lönejämförelser. Medianlönen representerar den mittersta lönen i en lönegrupp sorterad i storleksordning från lägst till högst.

Skillnaderna i medellöner mellan olika yrken är avsevärda i Sverige. För högre chefer inom bank, finans och försäkring är medellönen särskilt hög, skiljande sig med nästan 48 000 kronor till General-, landstings- och kommundirektörer, som har den näst högsta medellönen på 102 400 kronor.

Högst medellön per yrke

Yrke Månadslön
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1150 100
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.102 400
Mäklare inom finans99 200
Verkställande direktörer m.fl.90 100
Specialistläkare86 400
Ekonomi- och finanschefer, nivå 186 100
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 285 800
Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 183 800
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 181 000
IT-chefer, nivå 177 200
Data hämtad från SCB 2023-11-27

Lägst medellön per yrke

Yrke Månadslön
Övrig hemservicepersonal m.fl.23 400
Bärplockare och plantörer m.fl. 23 500
Kafé- och konditoribiträden24 900
Marknadsundersökare och intervjuare24 900
Övriga servicearbetare25 000
Övriga djuruppfödare och djurskötare25 000
Restaurang- och köksbiträden m.fl.25 200
Städare25 600
Barnskötare25 800
Tapetserare26 100
Data hämtad från SCB 2023-11-27

Kvinnors och mäns löner

Löneskillnaderna mellan könen är tydliga, där kvinnor som grupp tjänar i genomsnitt 90 procent av männens löner. Efter standardvägning, som tar hänsyn till yrkesval, sektor och utbildning, minskar skillnaden till 5 procent.

Skillnaden mellan könen i olika sektorer

När vi bryter ner löneskillnaderna mellan könen inom olika sektorer ser vi att manliga tjänstemän inom privat sektor har den högsta medellönen på 51 200 kronor, medan kvinnliga arbetare i privat sektor tjänar minst med en medellön på 28 600 kronor.

Lön och utbildningsnivå

En generell trend är att högre utbildningsnivå korrelerar med högre lön. De med kortare grundskoleutbildning tjänar mindre än hälften av dem med forskarutbildning, där medellönen når 59 000 kronor. Till och med jämfört med de som har studerat länge på högskola eller universitet är de med forskarutbildning välbetalda i genomsnitt.

Medellön efter kön och utbildningsnivå

KönMänKvinnor
Grundskola eller liknande (under 9 år)28 50025 900
Grundskola eller liknande (9-10 år)33 10028 500
Gymnasial utbildning (högst 2 år)36 10031 400
Gymnasial utbildning (3 år)35 60031 100
Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år)41 80035 700
Eftergymnasial utbildning (3 år eller mer)51 10042 700
Forskarutbildning61 10056 400
Data hämtad från SCB 2023-11-27

Artikelmeny:

Skrivet av Thomas Gustafsson Med bakgrund som tidigare Sverigechef på en av Sveriges främsta banker har jag stor erfarenhet av personalansvar. Med en senare karriär som entreprenör inom CV-skrivande och rekryteringsbranschen, har jag en unik insikt i arbetsmarknaden. Jag är flitigt bokad talare inom CV-skrivande och rekryteringstekniker där jag delar min erfarenhet och kunskap. Följ mig för insikter om jobbsökning, rekrytering och bemanning och låt mig guida dig mot professionell framgång.

Hitta ditt nya jobb!

Hitta ditt drömjobb på vår plattform

Till alla jobb

Läs mer!

industriarbetare som sågar ved

Genomsnittliga löner 2023

Studentmottagningsfest

Få en lyckad studentmottagning – Tips & checklista för enkel planering

Bästa rekryteringssystemen

Bästa rekryteringssystemen 2023 [ Gratis- och betalversioner ]