Distansarbete - det nya normala? Framtidens arbetare vill jobba hemifrån

Laddar....

Meet a student / Företag / Distansarbete – hur vill studenter och juniora talanger jobba?

Distansarbete – hur vill studenter och juniora talanger jobba?

Framtidens medarbetare vill erbjudas möjligheten att jobba på distans. Hela nio av tio uppger att de vill fortsätta arbeta på distans i framtiden. Även om vaccinet nu har öppnat dörren till att medarbetare kan mötas på arbetsplatsen igen är distansarbetet här för att stanna.

Medarbetare vill i allt större sträckning erbjudas möjligheten att jobba hemifrån, och distansarbete blir mer och mer populärt, oavsett om det råder en pandemi eller inte. Medarbetare idag önskar kombinera arbetet från kontoren med distansarbete under hösten och i framtiden. Hela nio av tio uppger att de vill fortsätta arbeta på distans i framtiden. Även om vaccinet nu har öppnat dörren till att medarbetare gå tillbaka till arbetsplatsen igen är distansarbetet här för att stanna.

Coronapandemin har påverkat många delar av vårt samhälle, under de senaste två åren har samhället ställts om– inte minst hur och vart vi sköter våra jobb. Men att företag har möjligheten att erbjuda sina medarbetare distansjobb är inte ett nytt fenomen. Tekniken har gjort att man bara behöver en laptop och en hyfsad internetuppkoppling för att kunna jobba vart man vill. Arbetsgivare och medarbetare blir allt mer positiva till distansjobb och många vill se distansarbete som en mer integrerad del av arbetslivet.

Många arbetsgivare och medarbetare är öppna till att fortsätta arbeta på distans även efter pandemin, men är det verkligen ett bra alternativ att sitta vid köksbordet och arbeta istället för på kontoret? En av de största fördelarna med distansarbete är att det kan öka kreativiteten hos medarbetarna. Distansarbete erbjuder ökad flexibilitet vilket leder till större frihet hos anställda som är produktiva vid olika tidpunkter på dygnet. En traditionell arbetsdag på kontoret förväntas medarbetare vara produktiva från 9.00-17.00. Distansarbete tillåter den morgonpigge medarbetaren att börja tidigare än de traditionella tiderna, medan nattugglan kan göra klart sina uppgifter senare på dagen och kvällen. 

Svenskar och distansarbete

Sverige ligger i framkant när det kommer till digitalisering, 2019 hade hela 98% av den svenska befolkningen tillgång till internet i hushållet. Digitaliseringen tillåter arbetsgivare att erbjuda sina medarbetare möjligheten att arbeta på distans och förmågan att kunna erbjuda detta till sina medarbetare kan vara ett viktigt konkurrensmedel även efter Corona-pandemin. En undersökning som genomförts tillsammans med Lunds universitet, Europeiska institutet för vetenskaplig analys (EIVA) och Netigate, visar att svenskarna är mer positivt inställda än väntat till distansarbete.

Två av tre uppgav att de trivdes bra att arbeta på distans. Fyra av fem personer uppgav att de uppnådde sina affärsmål. Distansarbete fungerar bäst för uppgifter som kräver att man fokuserar, vilket kan vara svårare att uppnå i kontorsmiljöer. Studien som gjordes juli 2020, lät 1500 slumpmässigt utvalda personer svara på frågor om jobb hemifrån. Urvalet hade en jämn fördelning av kön, geografiskt läge, ålder och inkomstnivå. Av de 1500 tillfrågade personerna har 506 svarat ”ja” på frågan om de jobbat hemifrån under pandemin. Dessa 506 personer har sedan fått svara på ytterligare 60 frågor om boende, familj, transport, personlighet och andra variabler som motivation, produktivitet, stimulans etc. 

Motivation när man arbetar på distans

Som arbetsgivare kan man oroa sig för att personer som arbetar på distans inte är lika produktiva som på kontoret. Detta på grund av att det finns fler störningsmoment i hemmet. Distansarbete kräver också att medarbetarna motiverar sig själva. Det blir lätt att man tar en paus för att se ett avsnitt på Netflix eller slänga in en tvätt. Medarbetare med barn och husdjur skapar ytterligare störningsmoment vilket kan påverka arbetet. Att fokusera på arbetet är viktigt för att kunna slutföra en uppgift i tid och säkerställa att produktiviteten är hög. Undersökningen visar dock att produktiviteten faktiskt ökat på distans då personer kan planera sina dagar och erbjuds mer flexibilitet. 67% som svarat på undersökningen trivs med att arbeta hemifrån samtidigt som 81% uppger att de nått sina affärsmål.

Alla människor har olika förutsättningar som kan påverka arbetet, motivationen och huruvida man trivs med att arbeta hemma. Utöver det har alla människor olika personligheter som kan påverka hur man ser på arbete hemifrån. Bland de faktorer som påverkar hur väl personerna trivs med att arbeta hemifrån såg man inga skillnader i ålder, kön, boende eller resväg till jobbet. Däremot spelar familjen roll, i fall deras partner trivdes med att arbeta hemma och om barnen hade studiero.

Extroverta personer och distansarbete

Undersökningen som tidigare nämnts visar att personer som har extroverta personlighetsdrag i högre grad trivs att jobba i öppet kontorslandskap. Däremot kan extroverta personer hantera omställningen från kontor till hemmet bättre i större utsträckning än de introverta personerna. En förklaring till detta kan vara att extroverta personer tenderar att ha ett större socialt nätverk. De extroverta kan troligen lättare kompensera bortfallet av mänskliga möten med kontakter på annat håll. Introverta personer är i större utsträckning mer beroende av det sociala sammanhanget på kontoret.

Som arbetsgivare kan man se till att verkligen upprätthålla kontakten med sina mer introverta medarbetare som jobbar hemifrån. Bilden beskriver vilka faktorer som kan påverka motivation och resultat när medarbetare arbetar på distans. Introverta behöver kontakt med chef och kollegor för att motiveras, medan extroverta inte har problem med att ställa om till att jobba på distans. Medarbetare som arbetar på distans kan påverkas av familj och privatlivet i större sträckning än de som arbetar på kontor.

Unga kan också arbeta hemifrån 

Yngre medarbetare behöver mer stöd från chefer och kollegor eftersom de är nya på arbetsplatsen och i arbetslivet. Yngre personer, framförallt i åldern 25-39 år är väldigt splittrade i åsikten om distansarbete. Fackförbundet ST släppte en rapport som visade att yngre personers åsikter är väldigt varierande och spretar åt olika håll. Gruppen 25-39 visade sig se både flest fördelar och flest nackdelar med distansarbete. Det är såklart inte så konstigt att förstå, eftersom livssituationen kan se väldigt annorlunda ut i denna åldersgrupp. Någon kan vara helt ny på arbetsmarknaden, en annan bor i en liten etta, och en tredje har fått sitt första barn. 

Måste alla jobba på distans? 

Väljer företaget att fortsätta erbjuda sina medarbetare chansen att jobba från hemmet måste man ge ett särskilt fokus på de yngre. Yngres bostadssituation kan bidra till att de har sämre förutsättningar att göra ett bra arbete. När vi arbetar på distans introduceras en ny ojämlikhet på arbetsmarknaden. Hur vi bor kan skilja sig beroende på ålder och civilstatus. Dock har det visat sig att ålder inte har ett samband med om man kan sköta sitt arbete hemifrån eller inte. Alla åldrar kan hantera sitt arbete hemifrån. Däremot kan det finnas ett samband med om man är ny på arbetsmarknaden och arbetsplatsen och då kan behöva mer stöd från kollegorna. På kontoret främjas samarbete och kommunikation i större grad än om man sitter hemma. 

Det är tydligt att många vill arbeta mer på distans framöver. Mycket talar också för att det kommer bli mer hemmasittande medarbetare i framtiden. Resultat av distansarbete har visat sig minska stress, öka effektiviteten och gett en bättre balans mellan fritid och arbetsliv. På ett generellt plan har de flesta tyckt att det fungerat väldigt bra att på distans. Studier visar också att folk vill fortsätta med det framöver. Men samtidigt har vi olika behov och ser på distansarbete på olika sätt beroende på var vi är i livet. Många som jobbar hemma mycket saknar sina kollegor, och tycker att arbetsmiljön är dålig. 

Är distansarbete här för att stanna? 

Många kan se både fördelar och nackdelar med distansarbete men de flesta verkar vilja ha en blandning av de båda. Coronapandemin har varit en extraordinär händelse som omöjligt kan säga något om vi ska göra en övergång till distansarbete mer permanent. Men redan innan pandemin har folk varit positiva till att arbeta hemifrån och vi kommer definitivt se en förändring i vart man sköter jobbet. Som arbetsgivare måste man se till att ha ett närvarande ledarskap. Chefer behöver vara tydliga med vilka krav de ställer på medarbetare när det kommer till tillgänglighet och förväntningar i arbetet. 

Är du nyfiken på att veta mer kring hur studenter och juniora talanger tänker samt hur du kan nå ut till och attrahera denna målgrupp? Kontakta oss på Meet a Student för en fortsatt diskussion!

Artikelmeny:

Skrivet av 05tSCexgjT9J

Hitta ditt nya jobb!

Hitta ditt drömjobb på vår plattform

Läs mer!

Bästa rekryteringssystemen

Bästa rekryteringssystemen 2023 [ Gratis- och betalversioner ]

TEAMTAILOR ❤️ Meet A Student

Meet a Student lanserar Jobbify!