Framtidens arbetsplats – så ser den ut - Meet a student

Laddar....

Meet a student / Företag / Framtidens arbetsplats – så ser den ut

Framtidens arbetsplats – så ser den ut

Nu har restriktionerna äntligen släppts och vi hoppas snart kunna hitta tillbaka till kontoren igen. Men mycket har förändrats i hur framtidens arbetsplats ser ut. I pandemins spår har spelreglerna för den moderna arbetsplatsen förändrats. Hur ser framtidens arbetsplats ut? Genom att ligga steget före kan du skapa en attraktiv arbetsplats för morgondagens arbetskraft. 

Nu har restriktionerna äntligen släppts och vi hoppas snart kunna hitta tillbaka till kontoren igen. Men mycket har förändrats i hur framtidens arbetsplats ser ut. I pandemins spår har spelreglerna för den moderna arbetsplatsen förändrats.

Även fast många fortfarande jobbar hemifrån kommer vi sakta men säkert gå tillbaka till kontoren igen. Trender visar att anställda kommer i framtiden vilja kombinera distansarbete med att vara på kontoret tillsammans med kollegor. Hybrid, flexibel och platsoberoende, hur ser framtidens arbetsplats ut? Genom att ligga steget före kan du skapa en attraktiv arbetsplats för morgondagens arbetskraft. 

Flexibel arbetsplats – arbetsplats hemma

Medarbetare vill i allt större utsträckning erbjudas en flexibel arbetsplats. Distansjobb blir allt mer populärt hos medarbetare även efter pandemin. Många kan se både för- och nackdelar med distansarbete men de flesta verkar vilja ha en hybrid av de båda. Coronapandemin har varit en extraordinär händelse som omöjligt kan säga något om vi ska göra en övergång till distansarbete mer permanent. Men redan innan pandemin har folk varit positiva till att arbeta hemifrån och vi kommer definitivt se en förändring i vart man sköter jobbet. Läs mer om distansarbete – hur vill studenter och juniora talanger jobba?

Hybridlösningarna kommer bli det nya normala, du som arbetsgivare måste skapa ett demokratiskt arbetsklimat där olika sätt att arbeta – på plats eller distan, kan mötas på lika villkor och accepteras. Produktivitet och effektivitet har också gått förvånansvärt bra på hemmakontoret. 

Trygg arbetsplats

Pandemin verkar få människor att söka trygghet. Trender visar att vi värderar heltidsanställning avsevärt högre än före pandemin. Undersökningar visar också att en minskning i att vilja vara egenföretagare eller vilja arbeta deltid. Det kan självklart förklaras med den osäkerhet kring framtida ekonomin som pandemin bidrog till. Viljan till rörelse på arbetsmarknaden har också minskat. Under 2021 uppgav 58 procent (Castellum genomförde en studie om framtidens arbetsliv 2021) att de kommer att stanna tre år eller längre på sin nuvarande arbetsplats. Vi har alltså blivit mer lojala, och vill stanna längre på samma jobb. 

Arbetsgivarens värderingar väger tyngre än lön

Framtidens medarbetare lägger större vikt på ett företags syfte och värderingar. En organisations syfte spelar större roll för medarbetares trivsel än hög lön. År 2021 har syfte och värderingar ökat i betydelse i jämförelse med året före. När det kommer till de yngre generationerna uppgav 54 procent att de tycker värderingar är viktigare än en högre lön. Motsvarande siffra bland 55-64 åringar är endast 35 procent. Framtidens arbetsplatser står inför en generationsväxling, och det är viktigare än någonsin att arbeta med och kommunicera vad organisationen står för. Nedan visar infografik om procentandel som tycker att syfte och värderingar är värda mer än högre lön när det kommer till ålder och kön.  

arbetsplats statistik

Insikter

Värderingar och syfte blir allt viktigare på svensk arbetsmarknad – trots pandemin

 54 procent av generation Z tycker att syfte och värderingar är värda mer än högre lön 

Arbetsgivarens uttalade syfte och värderingar är viktigare bland kvinnor än män

Coworking 

Coworking innebär en arbetsplats som delas av flera företag, kreatörer och konsulter. I en coworkingverksamhet kan allt från enskilda konsulter till större företag ingå i. Kontrakten är mer flexibla och som företag kan man välja att sitta i kontorslandskap med andra eller ha egna privata kontorsytor i lokaler. Yngre är mer positivt inställda än äldre till coworking. Hela 86 procent av generation Z kan tänka sig att arbeta i coworkingmiljö.

Sammanfattning

Det senaste två åren har inneburit många utmaningar för hur vi arbetar. Mycket av det har gjort att vi påskyndat en redan pågående digitalisering av arbetslivet. Sättet vi arbetar har definitivt ändrats permanent. Framtidens arbetsplatser kommer präglas av både platsbundet och distansmöjligheter, och fokuset på värderingar och syfte har ökat. Efter pandemin blir det ännu viktigare att arbetsgivaren anstränger sig för att möta medarbetares krav på en attraktiv arbetsplats. Vi ser också en stor skillnad mellan generationerna i hur man ser på öppna kontorslandskap vilket gör att det ställs högre krav på arbetsgivare att ställa om. 

Artikelmeny:

Skrivet av Linnea Blåder Linnéa är en karriärsexpert som skriver för Meet a Student.

Hitta ditt nya jobb!

Hitta ditt drömjobb på vår plattform

Till alla jobb

Läs mer!

industriarbetare som sågar ved

Genomsnittliga löner 2023

Studentmottagningsfest

Få en lyckad studentmottagning – Tips & checklista för enkel planering

Bästa rekryteringssystemen

Bästa rekryteringssystemen 2023 [ Gratis- och betalversioner ]