Ledarskap – tips för att utvecklas som arbetsgivare

Laddar....

Meet a student / Företag / Ledarskap – tips för att utvecklas som arbetsgivare

Ledarskap – tips för att utvecklas som arbetsgivare

Vad behöver du som arbetsgivare tänka på och göra för att få dina medarbetare bli sitt bästa jag i sin arbetsroll? Hur kan du som chef hjälpa dina medarbetare att prestera som bäst och hänger du själv med i utvecklingen? Bra ledarskap ser till att dina medarbetare, har de bästa förutsättningarna för att klara sina arbetsuppgifter och leverera de tjänster och produkter kunderna efterfrågar. För det behöver du utveckla dina medarbetare men också utveckla dig själv som ledare.

Utvecklande ledarskap

Ledarskap –vad behöver du som arbetsgivare tänka på och göra för att få dina medarbetare bli sitt bästa jag i sin arbetsroll? Hur kan du som chef hjälpa dina medarbetare att prestera som bäst och hänger du själv med i utvecklingen? Bra ledarskap ser till att dina medarbetare, har de bästa förutsättningarna för att klara sina arbetsuppgifter och leverera de tjänster och produkter kunderna efterfrågar. För det behöver du utveckla dina medarbetare men också utveckla dig själv som ledare. I den här artikeln hittar du tips och olika typer av ledarskap.

Ledarskap och organisation 

Uppdraget som chef innebär många typer av utmaningar, ibland kan det krävas att du tar ett steg tillbaka för att få perspektiv på ditt uppdrag. Du som chef behöver kunna balansera hantering av relationer, förhålla dig till ramar samt leverera resultat och leda organisationen i rätt riktning. Ledarskap sker i relation till andra, och är ett viktigt verktyg för att nå mål och lösa uppgifter. I ditt ledarskap ingår alltså att du kan behöva lägga mer tid och energi på något av områdena och mindre på ett annat. Upptäcker du en obalans behöver du förmodligen skifta ditt fokus till där det behövs. 

Ledarskap - resultat, relation, ram, riktning
Ledarskap - resultat, relation, ram, riktning

Vad är ledarskap? 

En bra ledare baseras på det beteende och förhållningssätt du har gentemot dina medarbetare. Utifrån den enkla definitionen kan du hitta specifika ledaregenskaper du behöver utveckla mer. Motivera medarbetare genom att vara öppen med dina förväntningar och coacha dem i rätt riktning.

1. Tydlig kommunikation 

Ett bra ledarskap definieras ofta av en tydlig kommunikation. Ett bra sätt att leda och därmed få motiverade medarbetare är att ha en tydlig kommunikation. När dina medarbetare förstår vad de ska göra blir de mer aktiva och på så sikt mer motiverade. Tydliggör dina förväntningar på medarbetarna. Tänk på att kommunikation också innefattar lyssnande. 

Tips! Be dina medarbetare om feedback på din ledarstil för att visa att du är villig att lyssna

2. Skapa en bra laganda 

Bra ledarskap kan innebära att du är bra på att skapa en stark vi-känsla. Lyckas du skapa en stolthet att tillhöra teamet kan du också enkelt motivera dina medarbetare. Genom att du skapar ett starkt team gör att du och dina medarbetare har fokus på helheten. Alla medlemmar i ditt team känner sig som en viktig spelare och motiveras därför att hjälpa laget. Du som ledare måste ha goda relationer till var och en i teamet. Arbeta med individuella, regelbundna medarbetarsamtal med alla medarbetare. Här kan du återkoppla medarbetarens individuella prestationer till verksamhetens mål. Alla medarbetare ser att deras insats gör skillnad. Genom detta kan du också skapa meningsfullhet bland dina medarbetare. 

3. Ta inte alla beslut själv – lär dig delegera ansvar 

En organisation där arbetsgivaren fattar alla avgörande beslut är en svag organisation. Bra ledarskap innefattar delegering av arbetsuppgifter. Genom att du delegerar befogenheter och ansvar visar du att du litar på dina medarbetare. 

Agilt ledarskap

Agilt ledarskap handlar om att skapa förutsättningar för dina medarbetare – snarare än att bestämma. Teamen styr processen, men jobbar mot ett gemensamt definierat slutmål med flera delmål på vägen. Med hjälp av feedback och utvärderingar kan gruppera självreglera sitt arbetssätt. I traditionella ledarskap finns ofta en struktur med chefer, mellanchefer och medarbetare. Här bestämmer chef vad som ska göras, på vilket sätt och hur det ska se ut. Dina medarbetare gör sedan jobbet och mellanchefer kontrollerar och rapporterar tillbaka till chefen. Med agilt ledarskap behöver du vinna förtroende hos dina medarbetare. Du kan inte detaljstyra längre. Med agilt ledarskap går du från att peta i sakfrågor och bestämma till att stötta och inspirera istället. Läs mer om agila arbetssätt här.

Coachande ledarskap 

Coachande ledarskap innebär att du som chef stöttar medarbetarna och utvecklar deras kompetens och förmåga att arbeta mer självständigt. Dina medarbetare blir motiverade och lever i större utsträckning upp till sina mål om de själva har kommit fram till insikter och lösningar. Med coachande ledarskap får du en mer effektiv verksamhet och på sikt, mer självgående medarbetare som ger dig mer tid till strategiskt arbete. Detta uppnår du genom att sätta fokus på gruppdynamiken, se till att alla i gruppen är engagerade och involverade i verksamheten. Lyssna aktivt, lyssna för att förstå och spegla det du hör och ser. 

Läs också:


Så behåller du juniora talanger längre

Vad är Employer Branding?

Artikelmeny:

Skrivet av Linnea Blåder Linnéa är en karriärsexpert som skriver för Meet a Student.

Hitta ditt nya jobb!

Hitta ditt drömjobb på vår plattform

Till alla jobb

Läs mer!

industriarbetare som sågar ved

Genomsnittliga löner 2023

Studentmottagningsfest

Få en lyckad studentmottagning – Tips & checklista för enkel planering

Bästa rekryteringssystemen

Bästa rekryteringssystemen 2023 [ Gratis- och betalversioner ]