Medarbetarsamtal för arbetsgivare - Meet a student

Laddar....

Meet a student / Företag / Medarbetarsamtal för arbetsgivare

Medarbetarsamtal för arbetsgivare

Regelbundna medarbetarsamtal ökar dina förutsättningar som arbetsgivare att kunna motivera dina medarbetare. Samtal som sker regelbundet är ett sätt som kan säkerställa att medarbetaren vet vart företag är på väg, vilka målsättningar företaget har och hur medarbetaren bidrar till det. Det ger dig också som arbetsgivare en möjlighet att fånga upp eventuella problem som råder på arbetsplatsen. 

Regelbundna medarbetarsamtal ökar dina förutsättningar som arbetsgivare att kunna motivera dina medarbetare. Samtal som sker regelbundet är ett sätt som kan säkerställa att medarbetaren vet vart företag är på väg, vilka målsättningar företaget har och hur medarbetaren bidrar till det. Det ger dig också som arbetsgivare en möjlighet att fånga upp eventuella problem som råder på arbetsplatsen. Läs mer om medarbetarsamtal för medarbetare.

Företag är beroende på medarbetares insatser, och det är din uppgift som chef att locka fram det bästa hos dem. Det gör du bland annat genom att sätta och följa upp individuella mål, få värdefulla insikter och idéer och ge återkoppling. Ett bra medarbetarsamtal är en utmärkt möjlighet att kunna prata igenom sin arbetssituation. Syftet med medarbetarsamtal är att utveckla sig själv och organisationen där utvecklingen sker i samspel mellan chef och medarbetare. Genom kontinuerliga medarbetarsamtal kan du också behålla din talanger längre och skapa motiverade medarbetare. Läs mer om hur du behåller juniora talanger.

Medarbetarsamtal för arbetsgivare 

För dig som chef är medarbetarsamtal en möjlighet att påverka de anställda att göra ett bättre jobb. Medarbetarsamtalet blir på det sättet en viktig del av verksamhetsutvecklingen och ett redskap för att nå de mål företaget strävar efter. Genom samtalen kan du också fånga upp idéer som kan vara till nytta för företaget. En regelbunden kommunikation mellan chefer och medarbetare är en förutsättning för att kunna driva och utveckla verksamheten. Medarbetarsamtalet är ett årligt samtal med syfte att sätta individuella resultat- och kunskapsmål och medarbetarmål. Det är upp till varje chef att avgöra när under året samtalet ska genomföras. Men hur ska man förbereda sig på bästa sätt inför ett framgångsrikt samtal? Det är viktigt att våga vara tydlig.

Under medarbetarsamtal upprättar du som chef en utvecklingsplan för dina medarbetare och gemensamma mål. Planen kan innehålla stort som smått. Ni ska också gå igenom förra årets plan och följa upp det som man kom fram till då. Samtal på tu man hand mellan chef och medarbetare kan bli laddade. De kan handla om löneförhandling, kritik eller kanske svåra konflikter på arbetsplatsen. 

Om medarbetarsamtalet rör känsligare frågor kan det vara bra att sätta förhållningsregler under samtalet. Ni kan till exempel komma överens om att inte prata om någon som inte är med under samtalet. Fokusera på det viktigaste, att diskutera framtiden och att båda parter känner att de får ut något av samtalet.

Medarbetarsamtal
Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal mall 

När du genomför medarbetarsamtal bör du och din medarbetare fylla i en uppdrag- och utvecklingsplan. Det är du som arbetsgivare som kallar medarbetare till samtal och säkerställer att samtalet genomförs i trygg och ostörd miljö. Medarbetarsamtalet ska handla om aktuella arbetsuppgifter, arbetssituation, utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling. Under samtalet kan ni även prata om privata och personliga förhållanden som kan påverka arbetet. Samtalet ska även inkludera frågor om trivsel såväl som fysisk-, psykisk- och social arbetsmiljö. Under samtalet är det viktigt att lyssna på varandras synpunkter. Lyft fram era åsikter på ett konkret och klart sätt. Under samtalet ska ni komma överens om hur ni kan skapa förutsättningar för att medarbetaren ska kunna utvecklas och vilka eventuella krav som ställs på hen framöver. Vill du ha en mall att ladda ned? Kolla här.

Medarbetarsamtal frågor och svar

Vad ska vi prata om på medarbetarsamtalet? Samtalet bör fokusera på hur medarbetaren mår och om hur det går på arbetsplatsen. Det är viktigt att du låter medarbetaren få tid att delge sina tankar kring det dagliga arbetet och du som chef kan öka din förståelse för vad medarbetaren gör om dagarna. Du ska också kunna ge feedback på hur du upplever medarbetarens insatser. Skriv ner det som sägs under samtalet, exempelvis olika typer av mål som ska uppnås, och var noga med att följa upp det ni diskuterar.

Tips för arbetsgivare

Feedback går åt två håll! För att du ska vara en bra arbetsgivare och generera resultat måste du veta vad du kan göra för att stötta dina medarbetare. Be om feedback för att uppmuntra dina medarbetare att dela med sig av tankar och eventuella problem. 

Medarbetarsamtal tips 

Hur ofta bör vi ha medarbetarsamtal? För att du som chef ska kunna stötta dina medarbetare och garantera att de trivs på arbetsplatsen behöver ni träffas löpande. Inte bara en gång per år. Gör dialogen till en naturlig del av er vardag! Det finns såklart ingen regel som säger hur ofta medarbetare och chef bör ses, det viktiga är att det sker regelbundet. Men du bör i alla fall ha ett samtal om året och sedan kan det vara bra med en uppföljning en tid senare. Stäm av hur det går i arbetet mot de uppsatta målen eller andra punkter som dök upp under medarbetarsamtalet som känns viktiga.

Tips för dig som chef! Boka in återkommande möten med din medarbetare i kalendern.

Artikelmeny:

Skrivet av Linnea Blåder Linnéa är en karriärsexpert som skriver för Meet a Student.

Hitta ditt nya jobb!

Hitta ditt drömjobb på vår plattform

Till alla jobb

Läs mer!

industriarbetare som sågar ved

Genomsnittliga löner 2023

Studentmottagningsfest

Få en lyckad studentmottagning – Tips & checklista för enkel planering

Bästa rekryteringssystemen

Bästa rekryteringssystemen 2023 [ Gratis- och betalversioner ]