Motivera medarbetare – 3 snabba tips - Meet a student

Laddar....

Meet a student / Företag / Motivera medarbetare – 3 snabba tips

Motivera medarbetare – 3 snabba tips

Motivera medarbetare är en av de viktigaste uppgifterna för en ledare. Men vad motiverar egentligen medarbetare och hur gör du för att inspirera dem? Här går vi igenom hur du kan motivera dina medarbetare på jobbet. 

Motivera medarbetare är en av de viktigaste uppgifterna för en ledare. Men vad motiverar egentligen medarbetare och hur gör du för att inspirera dem? Här går vi igenom hur du kan motivera dina medarbetare på jobbet. 

Vad är motivation? 

Motivation är de faktorer, inre som yttre, som driver oss människor till att uppnå våra mål. De inre faktorerna omfattar sådant som en individs värderingar, vilja att utvecklas medan yttre faktorer kan vara belöningar, högre lön eller andra liknande faktorer. För en ledare handlar motivation om att knyta an till dessa faktorer och hitta den kombination av drivkrafter som motiverar varje medarbetare. För att verkligen kunna motivera och skapa förtroende hos dina medarbetare måste du förstå att det är en komplicerad process. Alla människor är individer, och finns därför ingen enkel modell att följa som fungerar på alla personer i ditt team. 

Hur kan jag motivera medarbetare?

Hur kan man motivera medarbetare på bästa sätt? Motivation är viktigare för framgång än intelligens, förmåga och lönenivå enligt ett flertal studier. En motiverad medarbetare får saker gjorda – och mår dessutom bra. Anställa behöver känna att de har kontroll och inflytande. De behöver också få ta ansvar för sina egna arbetsuppgifter. Behålla motivationen är enklare när man har känslan av att själv vara den som tar beslut. Så hur motiverar man andra? 

1. Skapa förtroende 

Lyckas med att motivera medarbetare genom att skapa förtroende. Som ledare får du förtroende från medarbetare när de upplever att du är autentisk, har gott omdöme, är kompetent och även empatisk. Den stora utmaningen blir ofta att du som ledare ofta har en svaghet i en av dessa delar. Dina medarbetare behöver känna att du visar ditt rätta jag i relation till dina anställda (autencitet), att du fattar välgrundade beslut (omdöme och kompetens) och att du bryr dig om dina medarbetare på riktigt (empati). 

Motivera medarbetare
Autencitet, omdöme och kompetens, och empati. 

2. Sätt mål 

Ett sätt att motivera dina medarbetare är att sätta mål. Människor mår bra av att slutföra arbetsuppgifter och för att medarbetare ska uppleva att de slutfört något behöver man sätta mål. 

3. Ge feedback 

Motivera dina medarbetare och visa att du bryr dig genom kontinuerliga medarbetarsamtal. När du har skapat förtroende från dina medarbetare har du också lagt en grund för att få tillåtelse att ge feedback till medarbetare för att nå era gemensamma mål. 

  • Ge konkret feedback. För att medarbetaren ska bli så effektiv som möjligt, vad behöver medarbetaren göra mer eller mindre av? 
  • Fokusera på vilka typer av beteenden som medarbetaren ägnar sig åt som gör att hen upplevs som bra. Ge också feedback på hur medarbetarens beteende påverkar andra. Utvecklar du feedbacken till att handla om hur det faktum att personen kommunicerar tydligt och bra bidragit till att andra medarbetare har fått enklare att förstå och utföra sina arbetsuppgifter. 
  • Glöm inte att feedback fungerar åt båda håll. Var öppen med att du gärna vill ha feedback om ditt ledarskap visar att du bryr dig. 

Motivera dina medarbetare sammanfattning

Motivation kommer inte i en form. Det kommer i lika många former som det finns individer på ditt företag. En lösning passar inte alla, det bästa du kan göra är att lyssna och bemöt individen. Var rättvis och realistisk. Var öppen med dina förväntningar, ledningens förväntningar och medarbetarens förväntningar. Håll inte tillbaka dina anställda utan se till att utveckla dem så mycket som möjligt. Våga utmana dem.

Du som ledare är ett stöd. Visa medkänsla och coacha dina anställda till de resultat som du önskar. Ett missat mål är lika mycket ditt misstag som dina medarbetare. 

Artikelmeny:

Skrivet av Linnea Blåder Linnéa är en karriärsexpert som skriver för Meet a Student.

Hitta ditt nya jobb!

Hitta ditt drömjobb på vår plattform

Till alla jobb

Läs mer!

industriarbetare som sågar ved

Genomsnittliga löner 2023

Studentmottagningsfest

Få en lyckad studentmottagning – Tips & checklista för enkel planering

Bästa rekryteringssystemen

Bästa rekryteringssystemen 2023 [ Gratis- och betalversioner ]