Så behåller du juniora talanger längre - Meet a student

Laddar....

Meet a student / Företag / Så behåller du juniora talanger längre

Så behåller du juniora talanger längre

Konkurrensen om duktiga juniora talanger är stenhård på dagens arbetsmarknad. När du väl fått medarbetare ombord är det viktigare än någonsin att ta hand om dem så att de trivs och stannar kvar längre.I denna artikel delar vi på Meet a Student med oss av några handfasta tips på hur du lyckas behålla dina bästa medarbetare. 

Konkurrensen om duktiga juniora talanger är stenhård på dagens arbetsmarknad. När du väl fått medarbetare ombord är det viktigare än någonsin att ta hand om dem så att de trivs och stannar kvar längre. Oavsett bransch är det viktigt att dina medarbetare trivs på arbetsplatsen, förutom att förlora duktiga medarbetare är det också dyrt både i tid och pengar. I denna artikel delar vi på Meet a Student med oss av några handfasta tips på hur du lyckas behålla dina bästa medarbetare. 

Juniora talanger - byter jobb oftare 

Unga talanger byter i regel jobb oftare än äldre generationer. Yngre personer känner att de har möjlighet att prova på olika typer av jobb och företag för att se vilken arbetsplats passar dem bäst. De har inte heller lika många faktorer som spelar roll, såsom familj eller större utgifter. Men nya trender visar att folk gärna vill stanna längre på en arbetsplats. Pandemin har gjort att personer i större utsträckning söker trygghet. Trender visar att vi värderar heltidsanställning avsevärt högre än före pandemin. Läs mer om vad du ska tänka på när du rekryterar studenter.

Undersökningar visar också att en minskning i att vilja vara egenföretagare eller vilja arbeta deltid, det kan självklart förklaras med den osäkerhet kring framtida ekonomin som pandemin bidrog till. Viljan till rörelse på arbetsmarknaden har också minskat. Under 2021 uppgav 58 procent (Castellum genomförde en studie om framtidens arbetsliv 2021) att de kommer att stanna tre år eller längre på sin nuvarande arbetsplats. Vi har alltså blivit mer lojala, och vill stanna längre på samma jobb. Det betyder dock inte att man kan sluta jobba för att utveckla och behålla rätt personal. Även den mest engagerade medarbetare kan tappa motivation och söka sig vidare. 

Juniora talanger

Identifiera dina medarbetares drivkrafter

Kan du som arbetsgivare förstå vad som motiverar dina medarbetare, kan du veta hur du håller motivationen och drivkraften vid liv.  Fråga dina medarbetare, eller gör ett motivationstest för att se vilka delar med arbetet som de brinner för mest. Kanske upptäcker du ett oväntat engagemang hos din medarbetare? Du identifierar dina medarbetares drivkrafter enklast genom att ha kontinuerliga medarbetarsamtal.

Syfte och värderingar är värda mer än högre lön för juniora talanger

54 procent av generation Z tycker att syfte och värderingar är värda mer än högre lön. Juniora talanger är styrs alltså i högre utsträckning av att jobba för ett företag med bra värderingar. De vill jobba för företag som tar frågor om mångfald, jämställdhet och samhällsansvar på allvar. Många yngre medarbetare skulle inte tveka på att lämna en arbetsgivare om det inte håller med om företagets affärsmetoder eller värderingar. De företag som förstår hur de ska möta den unga generationens krav på värderingar kommer att vinna de ungas förtroende. Det finns tydliga samband mellan de som planerar att stanna minst fem år på nuvarande arbetsplatser och de som sa att deras arbetsgivare levererar bäst på ekonomiska resultat, samhällseffekter och talangutveckling. 

Erbjud dina juniora talanger möjligheten att utvecklas 

Lyssna på dina medarbetares önskemål att utvecklas, både karriärmässigt och på ett personligt plan. Unga medarbetare är drivna och ivriga att lära sig och utvecklas när de väl fått in en fot på arbetsplatsen. Utnyttja det! Ta dig tiden som chef att lära känna dina unga talanger, var tillgänglig och dela med dig. Många arbetsgivare kan inte släppa taget och har stort kontrollbehov, visa istället att du litar på dina medarbetare! Delegera och låt arbetstagarna själva ta beslut kring saker som direkt rör deras arbetssituation. Det ger en känsla av egen kontroll, förtroende och uppskattning. Gör ditt bästa för att stötta dem i deras utvecklingsönskemål och visa att de har möjlighet att uppnå sin fulla potential hos er.

Ledarskap 

Många studier visar att vi söker vidare till nya arbetsplatser för att ledarskapet inte matchar. Du som är chef har ansvar för och möjlighet att påverka arbetsmiljön. Därför behöver du fortsätta att utveckla dig i ledarskap, kommunikation och coachning. Forskning visar också att det lönar sig arv vara snäll som arbetsgivare. Genom att visa medkänsla ökar både välbefinnandet och effektiviteten på arbetsplatsen. Tillåter du dina medarbetare att göra fel och du själv är öppen inför dina egna misstag kan du höja ditt förtroende hos dina medarbetare. Visa också att du är tillgänglig för dina medarbetare. Visa att du bryr dig. Ha en kontinuerlig kontakt med dina medarbetare och försök att vara transparent. 

Sammanfattning 

Det är inte ovanligt att viktiga medarbetare väljer att hoppa av eller tappar motivationen och söker sig bort från företaget. Som tur är finns det sätt att motverka en utveckling som gör att talanger väljer att lämna företaget. Utifrån punkterna ovan kan ni arbeta fram strategier för hur ni ska gå tillväga för att behålla talangerna. Lyckas ni behålla bra medarbetare har ni helt klart gjort den bästa investeringen ett företag kan göra. 

Artikelmeny:

Skrivet av Linnea Blåder Linnéa är en karriärsexpert som skriver för Meet a Student.

Hitta ditt nya jobb!

Hitta ditt drömjobb på vår plattform

Till alla jobb

Läs mer!

industriarbetare som sågar ved

Genomsnittliga löner 2023

Studentmottagningsfest

Få en lyckad studentmottagning – Tips & checklista för enkel planering

Bästa rekryteringssystemen

Bästa rekryteringssystemen 2023 [ Gratis- och betalversioner ]