Vad är Employer Branding? Attrahera talanger med starkt Employer Brand

Laddar....

Meet a student / Företag / Vad är Employer Branding?

Vad är Employer Branding?

På arbetsmarknaden idag blir bristkompetenserna fler och konkurrensen om arbetskraften ökar. Potentiella medarbetare förväntar sig att bli behandlade som konsumenter, därför behöver arbetsgivare stärka sitt varumärke på arbetsmarknaden. För att lyckas satsar allt fler aktivt på att stärka sitt Employer Brand. Men hur gör man det egentligen? Meet a Student guidar dig genom Employer Branding-djungeln. 

Arbetsmarknaden går igenom en stor förändring och väntas fortsätta göra det i takt med att konkurrensen om kompetens blir allt större. Det blir därför också viktigare än någonsin att behålla sina anställda och attrahera nya kandidater. Därför pratar man mycket om Employer Branding. Men vad betyder det egentligen? 

Employer Branding är ett sätt att påverka hur människor uppfattar ditt arbetsgivarvarumärke – ditt Employer Brand. Ditt arbetsgivarvarumärke reflekterar hur potentiella, nuvarande och tidigare anställda uppfattar dig som arbetsgivare. Med andra ord, ditt rykte som chef. 

Ett starkt Employer Brand signalerar vad potentiella talanger kan förvänta sig av att arbeta för dig och ditt varumärke. Därför pratas det ofta om Employer Branding, med det kan du påverka bilden av arbetsplatsen och arbeta med ditt arbetsgivarvarumärke. Om Employer Branding är processen så är ditt Employer Brand slutprodukten – din identitet som en arbetsgivare.

 På arbetsmarknaden idag blir bristkompetenserna fler och konkurrensen om arbetskraften ökar. Potentiella medarbetare förväntar sig att bli behandlade som konsumenter, därför behöver arbetsgivare stärka sitt varumärke på arbetsmarknaden. För att lyckas satsar allt fler aktivt på att stärka sitt Employer Brand. Men hur gör man det egentligen? Meet a Student guidar dig genom Employer Branding-djungeln. 

Konkurrensen om nyutexaminerade juniora talanger är stor bland företag i Sverige idag. Dagens studenter läser på och granskar arbetsgivare noggrant innan de bestämmer sig för att söka en ledig tjänst. Många företag arbetar därför aktivt med att stärka sitt varumärke som arbetsgivare. Internet har fört med sig många effektiva verktyg för att snabbt nå ut med ett budskap till studenter över hela Sverige. Företag som är bra på att nyttja dessa ligger bra till när det gäller att locka till sig nyutexaminerade studenter till sin organisation.

Varför är Employer Branding viktigt? 

Varför är Employer Branding så viktigt för företag att arbeta med idag? Globala trender rapporterar om vikten av att ett företag har ett autentiskt Employer Brand. Ett autentiskt Employer Brand attraherar fler jobbsökare och talanger. Ett starkt arbetsgivarvarumärke gör det lättare för kandidater att ta beslut om att byta jobb.

Hela 75% av jobbsökare kollar upp företagets Employer Brand innan de söker jobb. En annan tydlig trend hos framförallt Millenials och Gen Zs letar efter ett starkt Employer Brand hos arbetsgivare. De vill arbeta på företag som de tror på, och som har ett tydligt syfte till varför de existerar. Företag som bara finns för att tjäna pengar är inte längre hållbart för arbetsgivare. Istället ligger fokus på hållbarhet, bra arbetsvillkor och ett företag som tar ansvar för samhällets utveckling. 69% skulle tacka nej till en tjänst på en organisation med ett dåligt rykte. 50% uppger också att de aldrig skulle jobba för ett företag med ett dåligt rykte, inte ens om lönen var högre.

Employer branding statistik


Med Employer Branding måste du alltså inte bara kommunicera fördelarna med att arbeta på just ditt företag. Det handlar lika mycket om den bild som arbetsgivarvarumärket porträtteras externt. Företaget måste vara autentiskt och kunna bekräftas av nuvarande och tidigare anställda. 

Kandidatens marknad

Medarbetarna är den viktigaste tillgången för ditt företag. De är anledningen till att ditt företag kan vara så framgångsrikt som det är. För att företaget ska fortsätta att vara framgångsrikt och utvecklas i en positiv riktning är du beroende av att attrahera, utveckla och behålla talangfulla medarbetare. 

Arbetsmarknaden har förändrats – dagens marknad är kandidatens marknad. Tidigare har företag inte behövt anstränga sig för att hitta nya medarbetare, potentiella medarbetare drog sig till företag. Idag är det istället kandidatens marknad och potentiella medarbetare attraheras av Employer Brand. Employer Branding är alltså inte bara viktigt, det är avgörande för företagets framgång.

Skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke 

När du arbetar med Employer Branding går det inte att skapa ett starkt varumärke med hjälp av härliga värderingar, fina kampanjer, överdrivet creddiga karriärsidor och många adjektiv i jobbannonser. Den typen av Quick fix-åtgärder genomskådas ofta och risken för det innebär att man istället blir bortvald som arbetsgivare. Fasaden riskerar att rasa när kandidaterna kommer till arbetsplatsen och inte känner igen sig alls. Ett starkt Employer Brand kommer inifrån. Ditt arbetsgivarvarumärke ska visa en ärlig bild av företaget.

Hur kan vi arbeta med Employer Branding?

Företagskulturen 

Företagskulturen är avgörande för ditt Employer Brand. Det ökar trivsel, produktivitet och lönsamhet. En stark företagskultur gör att företaget attraherar rätt personer samtidigt som befintliga medarbetare vill stanna kvar längre. Företagskulturen är de gemensamma beteenden som förekommer på en arbetsplats. Det är oskriven regler för hur medarbetare och arbetsgivare agerar och interagerar på arbetsplatsen. En stark företagskultur går att forma och påverkas med initiativ från ledningen, men kulturen bärs av medarbetarna. 

När kampen om kompetens på arbetsmarknaden trappas upp är det viktigt att lägga extra krut på arbetet med en stark, välfungerande och tydlig företagskultur. Alla företag har en kultur. Vissa bygger och förstärker den medvetet, medan andra inte har en plan för sin kultur. De organisationer som arbetar förebyggande är även de som ofta har en engagera och hållbar kultur. Därmed också ett starkt Employer Brand. Varje möte, fikastund och e-post är med och bidrar till företagskulturen. Det påverkar således både hur medarbetare identifierar sig med företaget och hur man bemöter kunder och samarbetspartners. Distansarbete har inneburit nya förutsättningar för företagskulturen och man måste vara beredd på att utveckla sitt arbete utifrån nya premisser. 

Employer Branding för att attrahera juniora talanger 

Internet är den optimala kommunikationskanalen för alla företag som vill nå ut med sitt budskap till juniora talanger. Studenterna finns online och genom att nyttja de kanaler som erbjuder studentjobb kan man arbeta aktivt med att stärka sitt varumärke som arbetsgivare. Studenter idag spenderar mycket tid på att läsa omdömen och ta in information inom alla olika områden. Det är därmed ganska självklart att när man som student närmar sig examen, så börjar man aktivt att leta information om olika arbetsgivare, för att bilda sig en egen uppfattning.  

Sociala Medier – marknadsför ditt Employer Brand

Sociala medier är en av de viktigaste och lättaste plattformarna att marknadsföra ditt Employer Brand. Det är speciellt viktigt när du rekryterar juniora talanger. Dagens arbetskraft finns på sociala medier. Se till att ditt företag har en stark närvaro på Instagram, LinkedIn och andra relevanta plattformar för att få upp intresset för ditt företag. Du kan också skapa Employer Branding videos, för att visa potentiella kandidater vad ditt företag handlar om. Intervjua anställda, berätta om bolagets historia eller varför inte visa hur en typisk dag på arbetsplatsen ser ut. 

Varumärket som grund vid utformandet av jobbannonser

Ett modernt företag exponeras idag för studenter på många olika sajter. Över allt där rekryteringsannonser listas finns det som regel också en profilsida där företaget presenteras. För att arbeta effektivt med byggandet av ett varumärke som arbetsgivare, behöver företag se till att det finns en röd tråd och samstämmighet mellan alla dessa profiler. Det är därför viktigt att en och samma person har ansvaret för hur ett företags beskrivs på alla offentliga forum så att inte olika siter beskriver företaget på olika sätt. Det är av största vikt att man har en enhetlighet kring hur företaget beskrivs online.

Employer Branding - en chans att rekrytera proaktivt

För att utveckla konceptet med Employer Branding ytterligare, kan man se det som att arbetet med varumärket fungerar som en sorts proaktiv rekrytering. Med proaktiv rekrytering så menas att företag kan locka till sig och intressera  kandidater innan en rekryteringsprocess startat. Det innebär att när väl en rekrytering startar, så har kandidaten redan en positiv bild av företaget och arbetsgivaren. Harbb man tur så kanske till och med juniora talanger söker upp företaget och gör en spontanansökan, redan innan någon ledig tjänst annonserats ut. När en ledig tjänst väl annonseras ut, så betyder det vidare att fler personer att vilja ge sig in i rekryteringsprocessen och konkurrera om en plats på företaget. 

Events för att stärka Employer Branding

Events är ett ypperligt verktyg som alla företag bör använda för att komma i kontakt med studenter. Möjligheterna att stärka det egna varumärket som arbetsgivare är stora. Med digitala events finns möjligheten att rikta in sig på en specifik målgrupp och därigenom också kunna ha ett mer riktat budskap. Dagens studenter är vana vid att delta i möten och seminarier online. Dessutom har dom ett stort intresse av att ta del av information gällande arbetsliv och näringsliv, personlig utveckling och karriärmöjligheter. Om man lyckas exponera sitt event väl, så kommer med stor sannolikhet många studenter att vara intresserade att delta.

Exempel på hur du kan arbeta med Employer Branding 

  • Platsannonser – använd inkluderande texter och bilder 
  • Bilderna på hemsidan bör stämma överens med de anställda på företaget
  • Case på karriärsidan – låt era medarbetare göra sig hörda med verkliga case!
  • Bemötande – hur hanterar era rekryterare och chefer jobbsökare
  • Kandidatupplevelse – se till att ni erbjuder en positiv kandidatupplevelse där chefer och rekryterare återkopplar i tid till jobbsökare!
  • Anställningsförmåner – lyft dessa tydligt för potentiella jobbsökare

Artikelmeny:

Skrivet av Linnea Blåder Linnéa är en karriärsexpert som skriver för Meet a Student.

Hitta ditt nya jobb!

Hitta ditt drömjobb på vår plattform

Till alla jobb

Läs mer!

industriarbetare som sågar ved

Genomsnittliga löner 2023

Studentmottagningsfest

Få en lyckad studentmottagning – Tips & checklista för enkel planering

Bästa rekryteringssystemen

Bästa rekryteringssystemen 2023 [ Gratis- och betalversioner ]