769604-2329 - Lediga jobb | Meet a student

Laddar....

769604-2329 logo

769604-2329

13 personer följer företaget
www.brukarkooperativet.se

Om 769604-2329

Ett fritt liv varje dag med personlig assistans. Kompetens – Engagemang – Gemenskap – Medlemsfokus Brukarkooperativet i Umeå verkar för att medlemmarna ska kunna leva ett fritt liv varje dag med personlig assistans. Den personliga assistansen ska hålla en bra kvalitet grundad på den enskildes självbestämmande. Brukarkooperativet i Umeå bildades 1999, och är ett medlemsstyrt kooperativ för personer med rätt till personlig assistans. Brukarkooperativet är arbetsgivare för medlemmarnas personliga assistenter, och kooperativets högsta beslutande organ är Årsstämman, där varje medlem har en röst. Vi har 16 medlemmar i Umeå och ungefär 130 anställda. Vi är ett kooperativ med familjär känsla. Målsättningen är att finnas nära våra medlemmar och assistenter, och med stöd och utbildning ge möjlighet till ett självstyrt liv, med full insyn i den egna assistansen. Brukarkooperativets kontor sköter på medlemmarnas och på styrelsens uppdrag administrativa, ekonomiska, och arbetsrättsliga frågor. Kontoret har också i uppgift att anordna utbildningar för medlemmar och assistenter i frågor som rör personlig assistans. På vårt kontor arbetar 4 personer med bl.a. assistanssamordning, utbildning, rekrytering, brukarstöd, lönehantering, bokföring och övrig administration.

Lediga jobb

Det finns inga lediga tjänster just nu

Stängda jobb

Vi söker engagerade personliga assistenter för sommarjobb 2022