AB Better Business World Wide AB - Lediga jobb | Meet a student

Laddar....

AB Better Business World Wide AB logo

AB Better Business World Wide AB

8 personer följer företaget
16 anställda
https://www.betterbusiness.se/

Om AB Better Business World Wide AB

Vi är stolta över att vara det företag som definierat kriterierna för Mystery shopping i Europa. Vi har genomfört uppdrag i mer än 55 länder med rapportering i realtid på flera olika språk. Vi har idag en bank med mystery shoppers som är fler än 20.000 personer. Ett företags varumärke har stor betydelse och förmedlar ett löfte till sina kunder. För att uppnå en positiv association och god varumärkeskännedom krävs att varumärket levererar goda kundupplevelser i alla kanaler. Mystery shopping kartlägger hur standards och varumärket fungerar ur ett kundperspektiv. Genom att mäta kontaktytor får företaget en djupare förståelse för sin kundupplevelse och försäljning för att snabbt kunna sätta in förbättringsåtgärder där det behövs.

Varför jobba här

Jobba extra på uppdragsbasis och få insyn i hur stora företag jobbar med att utveckla sitt kundmöte och affär. Du får testa på dina skådespelartalanger och lära dig att vara följsam i det "regisserade" kundmötet.

Lediga jobb

Det finns inga lediga tjänster just nu

Stängda jobb

Flexibelt uppdrag som legkontrollant för dig 20-24 år i Hela Sverige