bafobmark.se - Lediga jobb | Meet a student

Laddar....

bafobmark.se logo

bafobmark.se

19 personer följer företaget
bafobmark.se

Om bafobmark.se

I ett tidigare bolagsengagemang växte behovet av expertis inom markavtalshantering kraftig, och mellan september och december 2017 signerades omkring 12 000 markupplåtelseavtal från Trelleborg i syd till Kalix i norr med hjälp av bolagets markavtalsberedare.

Under rekordåret 2017 märkte vi att marknaden har ett stort behov av denna resurs för att effektivisera byggnationen på landsbygden. Och det ledde till att vi i januari 2018 sjösatte Bafob Mark AB.

Vi har sedan dess arbetat målinriktat och breddat vårt erbjudande – och idag erbjuder vi även expertis inom fiberförsäljning. Detta sammantaget har lett till att vi idag har flera framstående entreprenad- och stadsnätskunder och står redo för att öka vår kundkrets ytterligare.

När du har oss på Bafob Mark som partner så finns det stora möjligheter att korta ledtiderna samtidigt som vi skapar optimala förutsättningar för ett lyckat landsbygdsprojekt.

Lite kortfattat så erbjuder vi att öka potentialen för er landsbygdsutbyggnad där vårt huvudfokus läggs på trygghet i själva kundkontakten. Med personliga möten så kan vi ge en klar bild av den tänkta byggnationen samt den samhälls- och kundnytta det medför.

Vi vet att ansvarsfull beredning och införsäljning ger positiv effekt genom hela projektets gång, då varje påverkad mark- och fastighetsägare vet vad som händer och har fått ge sina synpunkter i ett tidigt skede – och på så sätt känner de sig mer delaktiga i arbetet som pågår i deras närområde.

Lediga jobb

Det finns inga lediga tjänster just nu

Stängda jobb

Vill du jobba med Fiber i London? Snittlön 60 000kr! (start omgående)

Säljande Projektledare