Hitta Internship - Vad är det och vad du ska tänka på

Laddar....

Blog menu

Internship – Allt du behöver veta

Vad är internship

Ett internship är en tidsbegränsad, kvalificerad praktik på ett företag för akademiker eller unga studenter som pågår under en begränsad tid. Längden på ett internship varierar från tre till tolv månader och erbjuds när som helst under året. Företag skapar ett internship-program för att attrahera, hitta och utvärdera nya unga talanger. För dig som student så är det en unik chans för att komma ut i arbetslivet och få in en fot på ett företag och visa att du är deras framtida talang.

Olika typer av internship

Anpassade program

Företag kan i vissa fall skapa skräddarsydda program där tanken är att du som student ska få en övergripande helhetsbild av organisationen. Studenter får då möjlighet att tillbringa kortare perioder på företagets olika avdelningar för att lära sig hur organisationsstrukturen ser ut och få en inblick i hur de olika avdelningarna är sammankopplade. Du utför oftast inte något "vanligt arbete" utan får istället lära dig mer om hur man arbetar på avdelningarna för att få en helhetsbild av företaget.

Vanligt jobb

Ett internship kan också vara utformat mer som en vanlig anställning där du som student får möjlighet att applicera din teoretiska kunskap från skolan i praktiken. Målet med denna typ av internship är för dig att få förståelse kring vad ett specifikt jobbet innebär och bli bunden till företaget och vilja jobba kvar och växa med organisationen.

Vad är fördelarna för dig som student?

Vad är fördelarna för dig som student?

Det är en unik möjlighet för dig att erhålla praktiskt kunskap och erfarenhet från det arbetsområde som du vill jobba inom i framtiden. Du kommer snabbt bygga upp ett stort kontaktnät inom företaget men också med dess kunder och leverantörer vilket kan vara svårare om man söker ett vanligt ingångsjobb. Då ett internship ofta sker under studietiden är chansen stor att du kommer ha en färdig anställning den dagen du tar examen. Om du blir erbjuden fast anställning efter avslutat internship, men väljer att inte ta positionen, så har du ändå skaffat dig bra referenser som gör det enklare att söka och få nästa jobb.

Varför erbjuder företag internships?

För det första så är internships en fantastisk marknadsföringsmöjlighet för företagen då de får möjligheten att starta samarbeten med skolor. Skolor är intresserade av dessa program då de hjälper deras studenter ut i arbetslivet och ökar chanserna att få fast anställning efter examen. Skolor marknadsför dessa program via studievägledaren men de låter även företagen komma ut och presentera programmen för intresserade studenter. Detta skapar inte bara en marknadsföringskanal där företag kan sprida generell kunskap kring sitt varumärke utan skapar förutsättningar för att arbeta med employer branding mot studenter.

Det är också ett utmärkt sätt för företag att binda till sig bra och ambitiösa studenter redan under studietiden. Efter avslutat internship utvärderar företagen studenternas jobb och erbjuder de bästa kandidaterna en heltidsanställning. Detta är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att rekrytera och binda till sig bra talanger innan de får upp ögonen för konkurrerande företag. Det krävs inte heller någon träning av studenten efter anställning eftersom de redan har fått den kunskapen.

Vad är internship på svenska?

Internship är ett amerikansk koncept som har börjat användas av fler och fler svenska företag. Då det är en engelskt koncept så används ordet "internship" även på svenska även fast det är ett engelskt ord. Om man ska försöka översätta ordet till svenska så blir det avancerad praktikplats.

Får man betalt på ett internship?

Det finns olika typer av internships där vissa är betalda och andra obetalda. Betalda internships är vanligt på större företag inom konkurrensutsatta områden som exempelvis ekonomi, finans, juridik. Dessa betalda platser riktar sig oftast till studenter som är i sluttampen av sina studier eller som redan tagit examen. Ersättningsnivån varierar och du bör kontrollera med det företag som du söker en internship hos vad lönen är innan du tackar ja till platsen.

Det är vanligt att skolor låter studenter tillgodoräkna tiden på ett internship till sina högskolepoäng och därför blir tiden som studenten arbetar berättigad till CSN. Därför behöver inte företaget betala ut någon lön eftersom studenten erhåller lön i form av CSN bidrag under perioden, precis som när han/hon studerar. Detta kräver oftast att internship platsen erbjuds på heltids basis.

Det finns även obetalda internship vilket är vanligt när det gäller exempelvis startups. Dessa platser är ofta väldigt konkurrensutsatta då många studenter vill få in en fot på en attraktiv startup och då gör konkurrensen att det räcker för företaget att erbjuda lön i form av erfarenhet och referenser.

Hur långt är ett internship?

Ett internship löper oftast mellan 3 till 12 månader och kan erbjudas under sommaren eller när som helst under året. Efter avslutat program erbjuds ofta studenten an heltidstjänst på företaget.

Hitta internships

Det är vanligt att skolor har samarbeten med företag som erbjuder internship och om du kontaktar studievägledaren så kan du få mer information om vilka företag som erbjuder detta. Du kan också googla och hitta internship direkt på företagens hemsidor men detta är ofta väldigt tidskrävande. På Meet a student har vi ett stort utbud av internshippositioner som du kan söka direkt via vår plattform. Vi samarbetar med ett stort antal företag och du kan söka alla positioner direkt från ditt konto. Det är gratis för dig som student att använda tjänsten och du kan registrera dig här.