Ledigt jobb - COMMUNITY / SOCIAL MEDIA INTERN | Meet a Student

COMMUNITY / SOCIAL MEDIA INTERN

Stockholm Marknadsföring Internship
Sök detta jobb Sista ansökningsdag : 2021-07-29

The internship is full-time for a minimum of 3 months with a chance for future employment. Start date from August.

About Fuud

By gathering a number of exciting Swedish brands under one roof, Fuud challenges the existing players in Functional Foods - one of the food industry's most highly interesting and fastest growing categories. We contribute to improved health and quality of life for more and more consumers. With a strong focus on high-quality content, exciting innovations and attractive design, we will drive the market forward by constantly offering new and better alternatives in our category.

In Fuud's brand portfolio you will find Homie Life In Balance, IQ Fuel, Juica, Juicekultur, Bejing 8, Bezzt of Nature, Nathalie's, Bacoccoli and Frill.

You will have the opportunity to 

·       Maintenance of the Fuud Community on Social Media

·       Create posts + storys to all our brands

·       Communicate with our loyal customers on social media

·       Learn how to analyze performance on activations 

·       Support the teams on PR activations, social media marketing, digital activations as well as photoshoots and production 

·       Research social media trends and practice pitching your research and ideas to our Marketing team 

Skills

·       Keen interest in Social media & content

·       Ability to multitask and have a can-do mentality

·       Written and verbal communication skills (Swedish and English) 

·       Proactive and expresses your own ideas and views 

What You Can Expect From Us

·       Support you in developing Social Media Skills 

·       Give you feedback in your learning process 

·       We offer you a lot of learning experience, networking opportunities and the chance to be a part of a fast-growing company

·       Modern office in Solna, next to Mall of Scandinavia 

Om Fuud AB

Vår vision är att till 2025 vara nordisk marknadsledare med strategi att fortsätta vår anskaffning och utveckling av nya varumärken. Under resans gång är vårt mål att hela tiden skapa ökat värde för våra aktieägare samtidigt som vi bidrar till förbättrad hälsa och livskvalitet för allt fler konsumenter. Med stort fokus på högkvalitativt innehåll, spännande innovationer och attraktiv design kommer vi att driva marknaden framåt genom att ständigt erbjuda nya och bättre alternativ inom vår kategori. Som bolag präglas vi av en naturlig entreprenöriell framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare med bred kunskapsbas i styrelsen. Resultatet är en unik balans mellan muskler, driv och erfarenhet som gör att vi står väl rustade och redo för att ta oss an denna spännande utmaning. Vi är Fuud – Functional Food United – och vår framgångsresa har bara börjat.

Till företaget