Ledigt jobb - Logistikansvarig e-handel till Lidingö | Meet a Student

Laddar....

EVconnect logo

Logistikansvarig e-handel till Lidingö

Sista ansökningsdag : 2023-02-23

EVconnect söker personal för orderhantering, in- och utleveranser och administration av system (order/frakt/support).

Funktionsbeskrivning logistikansvarig

Orderhanterande av ordrar enligt befintlig process

  • Packa, boka frakt, bevaka upphämtning.
  • Administrera order/lagersystem. Hantera kommentarer om specifika kundönskemål, lagersaldo, m.m. samt följa det dagliga flödet av info

 

Finnas tillgänglig i lokalen och på telefon under arbetstid för att administrera ev. upphämtningar och inkommande leveranser.

Uppackning av inkommande gods – märkning och inleverans i order/lagersystem

Ansvar för reklamationsärenden

  • Hantera dialog med kunder om inkomna reklamationer.
  • Rapportera reklamationer till produkttillverkare och säkra att ersättning erhålls
  • Övervaka hela reklamationsprocessen och för statistik

 

Hålla ordning på lager – se till att det är ordning och reda

  • Se till att få bort kartonger och skräp – alt. nyttja hyresvärdens hantering av skräp.
  • Ansvara för att förbrukningsmaterial (fraktsedlar, verktyg, packmaterial m.m.) alltid finns och köps in i tid. Inköp görs vanligtvis mot faktura hos regelbundna leverantörer.
  • Identifiera förbättringsåtgärder, föreslå/förmedla samt genomföra.

 

Delta i gemensamma Evconnect möten, både veckovis och vid några tillfällen per år ev. utanför normal arbetstid (mässa, konferens, event).

Arbetstid bedöms (2023-01) vara deltid – 50-75% eller 20-30 timmar i veckan vardagar. Kan i perioder vara mer eller mindre.

Information och kommunikationsplikt om situationer uppstår. Verksamhetsförbättringar när möjligheter noteras.