FMF välkomnar högre utbildningskrav för fastighetsmäklare - Meet a student

Laddar....

FMF välkomnar högre utbildningskrav för fastighetsmäklare

Just nu genomför Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) en översyn av utbildningskraven för fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarförbundet (FMF) välkomnar översynen och hoppas att det ska leda till en förändring inom branschen.
– Vi vill höja statusen för mäklaryrket och frångå trenden att det är ett genomgångsyrke. Högre utbildningskrav kommer att leda till bättre rustade mäklare, säger Jenny Stenberg, vd på FMF och Johan Linde, ordförande på FMF.

Sedan Jenny Stenberg tillträdde som vd på FMF år 2018 har mycket hänt. I november förra året spåddes flera projekt att inledas under 2020, med fokus på kvalitet och opinion. Utöver en stor omorganisering, som har bidragit till en mer kostnadseffektiv och tillgänglig organisation, har förbundet drivit frågan om att slopa uppskovsräntan. Nu arbetar förbundet intensivt med att ta täten i utbildningsfrågan med ambitionen att höja kraven och därmed också anseendet för mäklaryrket. Förbundet strävar efter att fastighetsmäklare ska få högre status, och för att nå dit krävs en översyn av innehållet i utbildningen samt ett tydligare upplägg av praktik och krav på fortbildning. Jenny Stenberg tror att bra utbildning är nyckeln till att få mäklaryrket mer hållbart och kan leda till att färre hoppar av.

– Vi har länge upplevt att många ser det som ett genomgångsyrke, där ett flertal inte stannar mer än två år. Kvinnor i trettioårsåldern är de som i störst utsträckning avregistrerar sig, vilket vi såklart vill ändra på. Genom bättre förberedelser, högre krav och en fördjupad utbildning som öppnar upp för fler möjligheter kan vi rusta framtidens mäklare på ett helt annat sätt än idag, säger Jenny Stenberg.

Längre praktik och fortbildningsplan
För att utveckla utbildningen anser både FMF och FMI att innehållet i utbildningen ska ses över. Bland annat vill man se fler kurser som rör juridik och avtalsskrivning för att öka kunskapen och minska antalet anmälningar mot fastighetsmäklare, som har ökat något på senare år. Dessutom vill man förlänga praktiken, från dagens tio veckor till sex månader. Där anser FMF att företagen behöver ta mer ansvar för att säkerställa att praktiken utförs korrekt och att studenten får med sig de lärdomar som krävs för att komma ut i arbetslivet. Utöver det inleds också nu ett arbete med att ta fram en organiserad fortbildningsplan för fastighetsmäklare.

– Äntligen! Jag brinner för utbildningsfrågorna och ser mycket positivt på ett fortbildningskrav. Det leder till att vi får en större roll där vi på ett ännu tydligare sätt arbetar för mäklarna och att det ska bli ett hållbart yrke. Vi erbjuder ett stort utbud av fortbildning som nu kan bli obligatoriskt för alla fastighetsmäklare, vilket vi ser som ett viktigt steg i att hjälpa dem att nå sin fulla potential, säger Jenny Stenberg.

En smidigare organisation
Trots den pågående pandemin mår bostadsbranschen bra, där det till och med säljs mer nu än förra året. Det tros bland annat bero på att fler sitter hemma och har tid att se över sin boendesituation och att räntorna är låga. Jenny Stenberg är positiv till att branschen har ställt om så snabbt och ser fram emot vad 2021 har att erbjuda.

– Vi som organisation har blivit så otroligt smidiga det senaste året och det ska bli intressant att ta vårt arbete till ytterligare en ny nivå. Framöver ska vi vara drivande och aktiva i utbildningsfrågan och se till att visionen att höja mäklarnas anseende verkligen införlivas, avslutar Jenny Stenberg.