Här är jobben med högst status - Meet a student

Laddar....

Här är jobben med högst status

Läkare är det yrke som flest personer anser ha högst status, visar en ny undersökning. Heidi Stensmyren är narkosläkare och ordförande i Läkarförbundet. Hon tror att statusen hänger ihop med ett stort ansvar. 

– Som läkare går det att påverka enskilda individer, säger hon.

Nästan två av tre personer anser att läkare är det yrke som har högst status. Det framgår i en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av rekryterings- och bemanningsföretaget Randstad. 

Själv drogs Heidi Stensmyren till möjligheten att kunna arbeta globalt inom det naturvetenskapliga området, göra samhällsnytta – och hon tyckte läkaryrket verkade spännande.

– Läkare är ofta kosmopoliter och vi jobbar med människor. Det är också en humanitär bransch som kan tilltala både tekniskt och samhällsintresserade, säger Heidi Stensmyren. 

Hur yrket uppfattas utifrån har förändrats över tid, anser hon. Tidigare hängde statusen ihop med att det krävdes många högskolepoäng för att blir läkare. Nu handlar det snarare om möjligheten att påverka, enligt Heidi Stensmyren. 

– Om en läkare gör fel finns ett personligt ansvar gentemot systemet, säger hon. 

Detta tror hon gäller även för nummer två och tre på listan över högstatusyrken, vd och advokat. 

– Utvecklingen går mot att status hänger ihop med ansvar, snarare än antalet högskolepoäng, säger Heidi Stensmyren. 

Samtidigt hamnar influerare – ett yrke vars huvudsakliga syfte är att påverka sina följare – bland de yrken som har lägst status, enligt undersökningen. Bara två procent anser att yrket har hög status. Jennie Strömqvist, regionchef på Randstad, tror att det har att göra förtroendekapitalet. 

– Jag tror att det behövs en legitimitet och trovärdighet för att yrket ska få status, säger Jennie Strömqvist.

Även kabinpersonal, fotomodell, meteorolog, reklamare och krögare hamnar långt ner på statusskalan, enligt undersökningen. 

Det finns skillnader i hur män och kvinnor ser på statusyrken. Över hälften av kvinnorna anser att advokat är det yrke med högst status. Och yrken som psykolog och influerare hamnar högre i kurs hos kvinnor än hos män. Männen, däremot, rankar entreprenör, ambassadör och idrottsproffs högre än kvinnor.

– Det är svårt att veta varför men beror förmodligen på normer och vilka förebilder som syns i media, säger Jennie Strömqvist. 

Det finns också skillnader i hur olika åldersgrupper ser på vilken status ett yrke har. Bland personer mellan 18-34 år anser 60 procent att vd har högst status. Bland 50-65-åringarna ansåg 17 procent att veterinär är det yrke som har högst status, jämfört med 8 procent bland de yngre. 

Frågorna ställdes till en webbpanel i januari. Efter coronapandemin kan svenskarnas inställning till statusyrken ha ändras, tror Jennie Strömqvist, regionchef på bemannings- och rekryteringsföretaget Randstad och fortsätter:

– Sjuksköterskor och undersköterskor skulle troligtvis ha högre status i dag, säger hon. 

Att just läkare toppar listan förvånar henne inte. 

– De yrken som hamnar högst upp är statusyrken som kräver många års studier och det är svårt att komma in på utbildningarna, säger Jennie Strömqvist och fortsätter:

– Läkare, advokat, domare och forskare är yrken som bygger på en bra värdegrund, moral och etik. I grund och botten tror jag det handlar om att göra skillnad, fortsätter hon.