Nära 27 000 anmälda till höstens högskoleprov - Meet a student

Laddar....

Nära 27 000 anmälda till höstens högskoleprov

Anmälan till höstens högskoleprov är nu stängd. 26 614 personer har anmält sig till provet, som genomförs den 25 oktober. Endast personer som saknar giltigt provresultat får skriva höstens prov och det har funnits maximalt 27 640 platser att anmäla sig till.

– Vi förutsåg ett stort intresse för höstens högskoleprov och så har det också varit. Samtidigt verkar många ha hörsammat uppmaningen att bara anmäla sig om man verkligen behöver ett provresultat för vårterminens antagning, säger regeringens nationella samordnare Peter Honeth.

Höstens högskoleprov äger rum söndag den 25 oktober och genomförs med två begränsningar. Endast personer utan giltigt provresultat får skriva provet och det har funnits maximalt 27 640 platser, fördelade på respektive provanordnare. Begränsningarna har varit nödvändiga för att provet ska kunna genomföras på ett smittskyddssäkert sätt enligt regeringens beslut och är möjliga efter regeringens ändringar i högskoleförordningen.

När anmälan stängde vid midnatt den 1 oktober hade 26 614 personer anmält sig till provet. Det fanns fortfarande totalt 1 026 platser kvar hos elva provanordnare.

– Vi vet att många som redan har ett giltigt provresultat skulle ha velat skriva högskoleprovet i höst, men av smittskyddsskäl var det tyvärr nödvändigt att begränsa antalet anmälda. Vi beklagar de tekniska problemen och långa köerna när anmälan öppnade förra fredagen. Efter uppdateringar av systemet försvann köerna under lördagen och efter det har allt fungerat normalt, säger Peter Honeth.

Högskoleprovet är ett urvalsprov som har betydelse om det är fler sökande än platser till en utbildning. Till de flesta högskoleutbildningar råder ingen konkurrens och då antas alla sökande som uppfyller kraven på behörighet. Giltighetstiden för högskoleprovsresultat är idag, efter att regeringen förlängt den, åtta år.