Ny undersökning: Dröjer 37 år innan kvinnor har samma inkomst som män - Meet a student

Laddar....

Ny undersökning: Dröjer 37 år innan kvinnor har samma inkomst som män

Trots att kvinnors löner ökar kommer det dröja till år 2057 innan inkomsterna är lika höga som mäns. Det visar en färsk undersökning från Länsförsäkringar.

– Utvecklingen går alldeles för långsamt och det är otroligt ledsamt att se, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar har i sin undersökning utgått från den inkomstutveckling bägge kön haft de senaste 20 åren. Med hjälp av statistik från bland andra SCB har de räknat på när kvinnor kommer vara ikapp män i fråga om inkomst, och resultatet visar att det kommer dröja runt 37 år.

Analysen visar att kvinnors inkomster har ökat i förhållande till mäns den studerade perioden; från 5 procent i Norrbotten till 21 procent i Kronoberg. Men Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar, tycker att utvecklingen går alldeles för långsamt.

– Det är positivt att kvinnors inkomster ökat mer än mäns, men det är otroligt ledsamt att det inte går snabbare och att vi inte kommit längre, säger Emma Persson.

Hon menar att det finns flera faktorer som gör att kvinnor har lägre inkomst än män. Det handlar bland annat om att många kvinnor jobbar i branscher med lägre betalda jobb än män, samt att kvinnor är mer sjukskrivna och jobbar mer deltid.

En annan faktor är att kvinnor i större utsträckning tar hand om barn och familj; i dag tar kvinnor i Sverige ut runt 70 procent av föräldrapenningsdagarna.

– Redan där är det en skev fördelning. Och senare när barnen går på förskola och skola tar kvinnor oftare hand om vabben än vad män gör, säger Emma Persson.

Emma Persson menar att skillnaderna i inkomster mellan könen kan få allvarliga konsekvenser. Effekten blir att kvinnor har svårare att spara ihop pengar, får en sämre pension – och löper större risk att hamna i en beroendesituation.

– För många är ekonomin en bidragande faktor till att man stannar kvar i en relation som man egentligen vill lämna. Det är oerhört sorgligt att man ska behöva stanna för att man inte har råd att skilja sig, säger Emma Persson.

För att kurvan ska öka snabbare tror hon att det behövs mer information om vad olika beslut kan få för konsekvenser.

– Självklart är det upp till var och en att välja vem som ska vara hemma med barn och vilket yrke man ska ha. Men man behöver veta vilka konsekvenser ens val kan få, då kan man exempelvis inom ett förhållande kompensera varandra ekonomiskt. Våga ta upp den diskussionen, säger Emma Persson.