Yrkeshögskolorna får 5.000 fler platser i höst - Meet a student

Laddar....

Yrkeshögskolorna får 5.000 fler platser i höst

I höst ska landets yrkeshögskolor få 5.000 fler platser. Det innebär att utökningen av skolorna tidigareläggs med två år.

Skälet är coronakrisen.

– De ger precis den typ av utbildning som behövs när samhället drabbas av den sorts kris vi har nu, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Redan 2017, när yrkeshögskolorna hade totalt 28.400 platser, beslöt regeringen att antalet skulle öka med 50 procent fram till 2022. Målet för i år var att nå 40.500 platser.

Men det var innan coronakrisen och det snabbt ökande antalet varsel. 

Regeringen beslöt i förra veckan att öka antalet platser i höst med 5.000 platser, motsvarande 2.500 platser på årsbasis, till en kostnad av 157 miljoner kronor. Därmed nås målet om en 50-procentig ökning två år tidigare än beräknat. 

Anna Ekström menar att yrkeshögskolorna är ett bra alternativ för den som behöver utveckla sin kompetens. Det gäller både för den som blivit korttidspermitterad, som den som blivit uppsagd under krisen.

– I båda de fallen är yrkeshögskolorna en fantastisk möjlighet. De ger snabba, korta och effektiva utbildningar där arbetsgivarna sitter med i ledningen för utbildningarna, säger hon.

Yrkeshögskolorna har en mycket stark koppling till arbetsmarknaden och de behov som finns där. Utbildningarna är eftergymnasiala och har varierande längd, men det som utmärker dem är att de följer utvecklingen på arbetsmarknaden – det är efterfrågan där som styr kurserna. 

Arbetsgivare sitter i utbildningarnas ledningsgrupper, de bidrar inte sällan med föreläsare och erbjuder dessutom praktikplatser för studenterna. Utbildningarna varierar praktik och teori.

Det gör att skolorna är flexibla, menar Anna Ekström.

– Det är precis den typen av utbildning som behövs när samhället drabbas av den sorts kris som vi nu har, säger hon.

– De är stora när det gäller att utbilda människor som sköter järnvägen. De är stora när det gäller kraftöverföring och kraftteknik, tillägger hon.

Andra yrken som ministern gärna ser att fler utbildar sig till finns inom sjukvården. Till exempel erbjuder yrkeshögskolorna utbildning till specialistundersköterska och ambulanssjukvårdare - båda bristyrken i dag.

Regeringen har redan tidigare ändrat på regelverket för yrkeshögskolorna under den pågående krisen. 

Från den 15 juni får även privata aktörer som omställningsorganisationer, fackföreningar och företag köpa så kallad uppdragsutbildning från yrkeshögskolorna för andra än den egna personalen. Dessa utbildningar är beställda skräddarsydda utbildningar där beställaren också får stå för hela kostnaden.

Läs hela artikeln på: https://www.dn.se/ekonomi/yrkeshogskolorna-far-5000-fler-platser-i-host/