Lönesamtal - Den ultimata guiden för dig som är student - Meet a student

Laddar....

Meet a student / Söka jobb / Lönesamtal – Den ultimata guiden för dig som är student

Lönesamtal – Den ultimata guiden för dig som är student

Så lyckas du i lönesamtalet! Under samtalet pratar du och din chef om hur du utvecklat under året och hur kan du påverka din lön. Här hittar du allt du kan behöva veta inför ditt lönesamtal!

Lönesamtal

När du ska prata med din chef om lönen behöver du vara förberedd. Du behöver tänka igenom vad du gjort under året och ta reda på vilka lönekriterier som gäller på arbetsplatsen. Om du är ung och inte har befunnit dig på arbetsmarknaden så länge kan det vara svårt och nervöst att genomföra ett lönesamtal. Men ett lönesamtal är ett bra verktyg för att du ska veta vad som förväntas av dig och hur du kan påverka din lön. Samtalet går också ut på att du ska få en förståelse för hur löneökningen hänger ihop med prestationen under året som gått. Din egna förhandlingsförmåga ska inte påverka samtalet. 

Vad är lönesamtal?

Syftet med lönesamtal för dig som är medarbetare handlar det om att få feedback på det arbete du gjort under året som gått. Under samtalet kan du ta reda på vad som ligger till grund för den nya lönen och diskutera en rimlig framtida löneutveckling. För chefen handlar lönesamtalen om att ge feedback på sina medarbetares prestationer och koppla ihop helhetsbedömningen med lönen.

Enligt löneavtalen ska ett lönesamtal ske en gång per år, titta i det kollektivavtal som gäller på just din arbetsplats. Om du saknar löneavtal där du jobbar, behöver du själv komma överens med din arbetsgivare om hur och när din lön ska revideras. Det är bra om du begär att lönen ses över varje år.  

Du ska kunna påverka din lön genom att du gör ett bra jobb och tar på dig svårare arbetsuppgifter. För att det ska fungera, behöver du och din chef ha en kontinuerlig dialog om detta. För att arbetsgivare ska kunna bedöma prestation och resultat i lönesamtalet behöver du tidigare haft utvecklingssamtal för att se vilka resultat som ska ha uppnåtts. Utvecklingssamtalen och lönesamtalen är återkommande och bildar en kedja av samtal som återkommer år efter år. Under samtalen kan du och din chef stämma av hur dina arbetsuppgifter har utvecklats och hur din chef ser på din arbetsinsats i relation till företagets verksamhet. Lönesamtalet är ett tillfälle för dig att ta föra fram synpunkter på löneutvecklingen och få en motivering till varför du har den lön du har idag. Du ska även få reda på hur du kan påverka din lön framöver. Vad som är rätt lön för dig beror på dina arbetsuppgifter och dina resultat, det kan därför vara bra att tänka igenom ditt löneanspråk. Gör en noggrann analys av ditt löneanspråk genom att titta på efterfrågan på den yrkeskunskap du besitter, vilken utbildning du har och hur lönespannet ser ut i just din bransch. Du kan enkelt hitta statistik om yrkesgruppers generella ingångslön – allt du behöver veta om du är ny på arbetsmarknaden

Inför lönesamtalet

Förbered dig väl inför ditt lönesamtal för att öka chansen att påverka lönen. En av de viktigaste förberedelserna du kan göra inför ditt samtal är att se till att du har en tydlig bild av vad du presterat under året. Ta fram konkreta exempel på hur dina arbetsuppgifter har förändrats till att bli mer avancerade och huruvida du fått utökade ansvarsområden och uppgifter. Ha en tydlig bild av hur du uppfyllt de satta målen. Lönen påverkas till största delen av arbetsuppgifterna. Om det skett en förändring som gör ditt arbete mer avancerat är det rimligt att förändringen påverkar lönehöjningen. För att värdera dina arbetsuppgifter kan du ta hjälp av denna checklista:

Om frågorna besvaras med Ja, är det rimligt att du ska få en lönehöjning. 

Checklista lönesamtal

Under ditt lönesamtal

Receptet för ett bra lönesamtal innebär att du måste vara påläst och väl förberedd. Detta är det absolut viktigaste för att få ett positivt utfall. Uppfattas du som kunnig och saklig är chansen större att din chef lyssnar på dig. Du behöver också vara öppen för förhandling. Alla förhandlingar där två parter vill komma överens handlar om relationer mellan människor. Ställ frågor och lyssna på din chef. För att du ska lyckas få gensvar på dina argument krävs att du lyckas skapa ett förtroende mellan dig själv och chefen. Du behöver också vara lösningsorienterat. Lås inte fast dig vid ett enda mål för din lön. Diskussioner där man vill komma överens innebär ett givande och tagande. Kanske har du inte all information innan lönesamtalet, utan kan få reda på nya saker när du diskuterar med din arbetsgivare. Det kan vara bra att vara beredd på att ändra sin uppfattning under lönesamtalets gång. 

Under lönesamtalet ska ni se till att du och din chef diskuterar frågorna grundligt. Gå igenom ordentligt alla de frågor som har med din löneutveckling att göra. Det finns alltid en lösning som båda parter kan acceptera. Man måste bara hitta den och då måste ni vara beredda att undersöka alla möjligheter. Slutligen ska du vara envis och inte ge upp för lätt. Att vara lite envis och upprepa dina argument kan vara en strategi att föredra. Din chef vill också ha en bra relation till dig och kan ha svårt att säga nej för många gånger. Var lite envis och då ska du se att det dyker upp ett ’’ja’’. 

Det finns många punkter du måste gå igenom innan och under ditt lönesamtal. Vad du ska göra och vilka slags frågor du ska ställa. Men vad ska du inte göra under lönesamtalet?

Vad ska du låta bli under samtalet?

  • Jämför inte dig själv med dina kollegor
  • Undvik känsloargument eller argument utifrån din personliga ekonomi.

Det här samtalet handlar om dig och din prestation på arbetsplatsen. Det är sällan framgångsrikt att klaga på en annan kollegas lön. Du kommer framstå som avundsjuk och oprofessionell om du klagar på att en kollega har högre lön än du. Ställ inte heller några ultimatum om att du ska sluta om du inte för den löneökning du begär. Det ska du bara göra om du verkligen har avsikt att genomföra det. Men du verkar oprofessionell om du hotar med att sluta bara för att du inte får som du vill. Du vill också undvika känsloargument och argument utifrån din personliga ekonomi. Utgå från verksamhetens behov istället. 

Tips för en bra dialog under lönesamtalet 

  1. Inled samtalet med att ni formulerar målet med lönesamtalet. Har du och din chef olika mål kan det vara svårt att få till en bra dialog. 
  2. Lyssna och sammanfatta. En bra dialog handlar om vad som sägs och hur det sägs. Båda parter behöver komma till tals och lyssna på varandra. Ni behöver vara närvarande och låta den andre tala till punkt. Visa att det finns en vilja att förstå vad ni båda säger. 
  3. Feedback. En viktig del av samtalet är att chefen ger tydlig feedback till medarbetaren. I feedbacken ska du som arbetstagare få veta vad som förväntas av dig och vad du åstadkommit. 
  4. Summera samtalet. Att ömsesidigt komma överens om vad som sagts under mötet är ett bra sätt att avsluta. Se till att både chef och medarbetare är på samma sida när ni avslutar samtalet. 

Artikelmeny:

Skrivet av Linnea Blåder Linnéa är en karriärsexpert som skriver för Meet a Student.

Hitta ditt nya jobb!

Hitta ditt drömjobb på vår plattform

Till alla jobb

Läs mer!

industriarbetare som sågar ved

Genomsnittliga löner 2023

Studentmottagningsfest

Få en lyckad studentmottagning – Tips & checklista för enkel planering

Bästa rekryteringssystemen

Bästa rekryteringssystemen 2023 [ Gratis- och betalversioner ]