Medarbetarsamtal och utvecklingssamtal för dig som är medarbetare

Laddar....

Meet a student / Söka jobb / Medarbetarsamtal och utvecklingssamtal – för dig som är medarbetare

Medarbetarsamtal och utvecklingssamtal – för dig som är medarbetare

Medarbetarsamtal är en utmärkt möjlighet att ostört kunna prata igenom din arbetssituation tillsammans med din arbetsgivare. Syftet med medarbetarsamtal är att utveckla sig själv och organisationen, som bara kan ske i samspel mellan chef och medarbetare. Som en juniora talang kanske du aldrig haft ett medarbetarsamtal förut? Lugn, vi hjälper dig! I den här artikeln förklarar vi vad ett medarbetarsamtal är, och hur du kan utnyttja det för att kunna utvecklas på din arbetsplats.

Medarbetarsamtal och utvecklingssamtal är en utmärkt möjlighet att ostört kunna prata igenom din arbetssituation tillsammans med din arbetsgivare. Syftet med medarbetarsamtal är att utveckla sig själv och organisationen, som bara kan ske i samspel mellan chef och medarbetare. Som en juniora talang kanske du aldrig haft ett medarbetarsamtal förut? Lugn, vi hjälper dig! I den här artikeln förklarar vi vad ett medarbetarsamtal är, och hur du kan utnyttja det för att kunna utvecklas på din arbetsplats. Är du en arbetsgivare? Läs om medarbetarsamtal för arbetsgivare här.

Varför ska vi ha medarbetarsamtal och utvecklingssamtal?

Medarbetarsamtal och utvecklingssamtal bör vara en kontinuerlig dialog med din chef men ni ska ha ett samtal minst en gång per år. Regelbundna samtal ökar förutsättningarna för att du ska kunna utvecklas på din arbetsplats. Medarbetarsamtalet är en chans för dig att prata om ditt jobb och dina förutsättningar. Det är ett professionellt samtal mellan dig och chefen du ska ge din syn på hur du tycker ditt arbete går. 

Samtalet kommer också att ligga till grund för ditt lönesamtal. När du väl har ditt lönesamtal ska ni titta tillbaka på vad som sades vid medarbetarsamtalet. Ett sådant samtal ska man ha när det är dags att förhandla lön. Vid ett lönesamtal värderar din chef dina prestationer i förhållande till de mål som ni satte upp vid medarbetarsamtalet. Det står i avtalet mellan facket och arbetsgivarorganisationen hur ofta medarbetarsamtal och lönesamtal ska genomföras.

För dig som medarbetare är medarbetarsamtal och utvecklingssamtal också ett tillfälle att uttrycka dina tankar, idéer och önskemål om arbetsmiljön, relationen till kollegor och chef samt dina arbetsuppgifter.

Medarbetarsamtal och utvecklingssamtal
Medarbetarsamtal och utvecklingssamtal

Inför medarbetarsamtal och utvecklingssamtal  

Hur förbereder du dig på ett medarbetarsamtal? Förberedelser är nyckeln till framgång. Det ger dig självförtroende inför ditt samtal då du vet vad du vill få ut av det. Du bör i förväg reflektera över de frågor som kommer att komma under samtalet. Frågorna kan komma att se ut som nedan: 

Måste man ha ett medarbetarsamtal?

Kan man tacka nej till medarbetarsamtal och utvecklingssamtal? Medarbetarsamtal är ett utmärkt verktyg för dig att kunna utvecklas på din arbetsplats. Det är alltså till din fördel att genomföra medarbetarsamtal. Men hur ser reglerna ut beträffande samtalen? Kolla vad det står i ditt kollektivavtal. Vissa avtal ger medarbetaren rätt till att tacka nej till ett utvecklingssamtal men däremot måste denne gå på ett möte om situationen kräver det. Men du som medarbetare bör alltid uppmuntras till att medverka, eftersom det är ett bra tillfälle att säga din åsikt och veta hur man kan utvecklas. 

Personliga mål medarbetarsamtal 

Med regelbundna samtal kan du utvecklas på din arbetsplats och på så sätt klättra upp på karriärstegen. Under medarbetarsamtal och utvecklingssamtal kan du och din chef sätta personliga mål. Oavsett vilka mål som sätts är det viktigt att göra dem mätbara och tydliga för båda parter. Ofta brukar målens deadline gälla tills nästa medarbetarsamtal. De mål som ni sätter kan exempelvis vara personliga utvecklingsmål. Där du som medarbetare ska prestera bättre på någon arbetsuppgift eller utveckla färdigheter och attityder. En annan typ av målsättning kan innebära mål för att utveckla arbetsuppgifter. Hur du kan hitta nya sätt att hantera arbetsuppgifter för ett effektivare arbetssätt.

Sammanfattning 

Verksamhetens utveckling och framgångar bygger på dig som medarbetares engagemang och motivation. Det är din chefs uppgift att se till att motivera dig som arbetstagare och hjälpa dig att utvecklas i en positiv riktning. Under medarbetarsamtal och utvecklingssamtal kan du som medarbetare ta tillfället i akt att ge feedback till din chef, hur arbetsplatsen är och om du har några klagomål. Glöm inte att din chef högst troligt vill att du ska må så bra som möjligt och utvecklas i rätt riktning. Samtalet är till för er båda att kunna företaget och dig som medarbetare framåt. 

Artikelmeny:

Skrivet av Linnea Blåder Linnéa är en karriärsexpert som skriver för Meet a Student.

Hitta ditt nya jobb!

Hitta ditt drömjobb på vår plattform

Till alla jobb

Läs mer!

industriarbetare som sågar ved

Genomsnittliga löner 2023

Studentmottagningsfest

Få en lyckad studentmottagning – Tips & checklista för enkel planering

Bästa rekryteringssystemen

Bästa rekryteringssystemen 2023 [ Gratis- och betalversioner ]