Uppsägning - vad du ska tänka på när du blir uppsagd

Laddar....

Meet a student / Söka jobb / Uppsägning

Uppsägning

En uppsägning kan beskrivas både som när en arbetstagare eller arbetsgivare väljer att avsluta en anställning.  En anställning avslutas oftast när den anställda själv väljer att byta arbetsgivare. Men arbetsgivare kan också avsluta din anställning om det finns en saklig grund för det. Se till att ha koll på lagen och dina rättigheter.

En uppsägning kan beskrivas både som när en arbetstagare eller arbetsgivare väljer att avsluta en anställning.  En anställning avslutas oftast när den anställda själv väljer att byta arbetsgivare. Men arbetsgivare kan också avsluta din anställning om det finns en saklig grund för det. Om du är anställd på en visstidsanställning slutar anställningen utan att någon behöver säga upp den. 

Alla anställda omfattas av skyddsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Det innebär att det inte går att säga upp arbetstagare hur som helst. En anställd som blir uppsagd har rätt till uppsägningstid. Längden på uppsägningstiden ska vara den samma oavsett om uppsägningen skett på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. 

Hur en anställning kan upphöra 

För att en arbetsgivare ska säga upp dig av personliga skäl måste du ha misskött dig på ett sätt som orsakat skada för företaget, eller risk för skada. Skadan behöver inte vara ekonomisk, utan kan handla om att förtroende för dig som anställd har äventyrats, eller påverkat arbetsmoralen negativt. Du kan också bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Enligt LAS beror alltid en uppsägning på antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Här går vi igenom de olika begreppen. 

Uppsägning
Uppsägning - beskrivning av olika typer av uppsägning

Uppsägning på grund av personliga skäl

Om en arbetsgivare säger upp dig bör det finnas tydliga bevis på att du misskött ditt jobb. Bevisen får inte grundas i lösa rykten eller obekräftade antaganden utan måste ha en så kallad saklig grund. Med saklig grund för uppsägning menas att en anställd beter sig på ett ovälkommet sätt. Den anställda måste också kunna få chans att ändra sitt beteende innan det leder till en uppsägning. En uppsägning får aldrig komma som en överraskning för dig som anställd. Du måste ha blivit gjord medveten om problemet innan du blir uppsagd. 

Uppsägning på grund av arbetsbrist 

Ibland kan det hända att man blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Arbetsbrist kan innebära att det saknas arbetsuppgifter eller att företaget inte har pengar till verksamheten och lönerna. Arbetsbrist är alltid en saklig grund för uppsägning och det är arbetsgivarens bedömning som gäller. Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist gäller det alltid minst en månads uppsägningstid. Innan du blir uppsagd på grund av arbetsbrist ska din arbetsgivare ha undersökt möjligheten om en eventuell omplacering för dig som anställd. Omplacering ska vara en ledig tjänst som behöver tillsättas inom företaget. 

Påhittad arbetsbrist är inte tillåten. Din arbetsgivare får inte skylla på arbetsbrist om det själva verket handlar om något personligt. Om du misstänker att du blivit uppsagd på grund av påhittad arbetsbrist kan du ifrågasätta din uppsägning. Då kan uppsägningen prövas i Arbetsdomstolen där din arbetsgivare måste bevisa att uppsägningen gjorts av företagsekonomiska skäl eller andra verksamhetsskäl. 

Egen uppsägning 

Är det dags att säga upp sig? Varför man vill säga upp sig kan bero på många saker. Det kan bero på att du vill byta jobb, studier, flytt eller kanske helt enkelt att jobbet inte längre passar dig längre. Oavsett vilken anledning du har till att skriva en uppsägning på egen begäran, är det viktigt att uppsägningen är gjort professionellt. När du söker nya jobb kan det kännas stressigt att veta att du också behöver säga upp dig från ditt gamla jobb.

När du ska skriva och lämna in uppsägning skriftligt betyder att du kan avsluta ditt arbete på ett juridiskt korrekt sätt. Men beroende på din relation till chefen och företaget är det naturligtvis också bra att även ha ett samtal i samband med din uppsägning. Det kan kännas nervöst att boka in ett samtal med sin arbetsgivare för att avsluta sin anställning. Men din arbetsgivare kommer förmodligen ha förståelse för din situation, var inte orolig för att du ska göra din chef besviken.

När man blir uppsagd 

En uppsägning av arbetsgivare kan innebära att du misskött ditt jobb eller på grund av arbetsbrist. Det kan också innebära att du upplever förlustkänslor. Det kan också göra att du känner dig ledsen eller deprimerad. När du blir uppsagd kan det ta tid innan du vänjer dig vid situationen. Det är en helt normal reaktion för att klara av situationen som gör processen enklare. Det är helt normalt att känna såhär efter att man blivit uppsagd men se till att de känslorna inte håller i sig för länge. Glöm inte att en uppsägning oavsett personliga skäl eller arbetsbrist inte är ett kvitto på vem du är som person. Ett tips är att prata om situationen med vänner och familj. De hjälper dig inte bara att se att situationen är verklig, utan kan få dig att känna dig lite bättre. 

Uppsägningstid, egen uppsägning 

En uppsägning efterföljs alltid av en uppsägningstid. Uppsägningstiden kan variera beroende på vilken anställningsform du har och hur länge du varit anställd. Enligt LAS ska du alltid ha minst en månads uppsägningstid men det kan variera beroende på vad som står i ditt kollektivavtal. Har du inget kollektivavtal ska uppsägningstiden i LAS gälla. 

Provanställning 

När du först börjar på ett jobb kommer du automatiskt ha en provanställning i början. En provanställning är en visstidsanställning som får vara högst 6 månader lång. Syftet är att efter att prövotiden ska övergå i en tillsvidareanställning.  

En provanställning innebär att din arbetsgivare för som helst kan säga upp dig. Arbetsgivaren behöver inte förhandla, utan kan avsluta din provanställning utan att ange något skäl för uppsägningen. 

Visstidsanställning 

Tidsbegränsade anställningar har ett start- och ett slutdatum redan från början. Det betyder att anställningen avslutas utan en uppsägningstid. Utgångspunkten är att anställningen upphör vid det slutdatum som redan är bestämt. Därför behöver tidsbegränsade anställningar inte sägas upp, utan de upphör ändå vid slutdatumet för anställningen.

Artikelmeny:

Skrivet av Linnea Blåder Linnéa är en karriärsexpert som skriver för Meet a Student.

Hitta ditt nya jobb!

Hitta ditt drömjobb på vår plattform

Till alla jobb

Läs mer!

industriarbetare som sågar ved

Genomsnittliga löner 2023

Studentmottagningsfest

Få en lyckad studentmottagning – Tips & checklista för enkel planering

Bästa rekryteringssystemen

Bästa rekryteringssystemen 2023 [ Gratis- och betalversioner ]