Villkor - Meet a student

Laddar....

Villkor

Användarvillkor för Meet a Student

Dessa användarvillkor skapades i mars 2019.

1. Rättigheter och skyldigheter du som användare har jämnt emot Meet a Student

Denna undersida på www.meetastudent.com/villkor innehåller användarvillkoren (nu kallade ”villkoren”) för hur du får använda webbplatsen Meet a Student och dess tjänster.

Villkoren utgör ett bindande avtal mellan dig och Meet a Student och de godkännes varje gång du väljer att besöka Meet a Students webbplats eller använder Meet a Students tjänster. Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte använda Meet a Students tjänster eller webbplats. Har du ett konto ska du radera dina uppgifter om du inte godkänner villkoren.

Definitioner:

Meet a Student-webbplater : Någon av de webbplatser som Meet a Student kontrollerar, fullt, till viss del eller på annat sätt använder eller innefattar Meet a Students-tjänster.

Meet a Students-tjänster : Applikationer och tjänster som erbjuds av Meet a Student, inklusive online profiler, online funktion för att publicera eller söka tjänster, applikationer som nås via Facebook, mobilt eller som man på andra sätt ger dig tillgång till sådan applikation.

Meet a Student-nätverk :   Tjänster, applikationer, verktyg som online profil, forum, användarsidor, community, kommunikationsverktyg och jobbsökartjänster som underlättar jobbsökande och nätverkande för Meet a Students användare.

Användare : Den person som använder sig av Meet a Students-webbplatser, tjänster och nätverk. Användaren är en person som registrerar sig på Meet a Students webbplats och skapar en profil.

Profil : Användarens information som han/hon registrerar på Meet a Student webbplatser. Informationen i profilen visas på en användarsida.

Det är inte tillåtet för någon att använda något innehåll i användarens profil eller något annat innehåll på Meet a Students-webbplatser, Meet a Students-nätverk, Meet a Students-tjänster för att bedöma en persons lämplighet för någon typ av tredjeparts tjänst så som lån eller försäkringar.

2. Användning av inehållet på Meet a Student.

Enligt villkoren tillåts åtkomst till och användning av Meet a Students-webbplatser och innehållet på Meet a Student. Du har rätt att ladda ner och skriva ut innehållet som finns tillgängligt på användarens publika profil sida. Det får skrivas ut för privat bruk men får inte användas för kommersiella ändamål. Inget annat innehåll på Meet a Students-webbplatser är tillåtet att ladda ner, skriva ut eller användas privat eller kommersiellt.

Med ”annat innehåll på Meet a Students-webbplatser” menas design, logotyper, illustrationer, videor, bilder, text, knappar, programvara, kod, användarens innehåll och profiler. Detta är skyddat av upphovsrätt och varumärkesskydd för Meet a Student.

Du måste bibehålla samtliga märkningar med logotyper och upphovsrätt information s0m finns på det ursprungliga innehållet från Meet a Student.

Den kod som genererar allt innehåll på Meet a Students-webbsidor, tjänster, profiler m.m tillhör Meet a Student och skyddas av upphovsrätt och får inte kopieras eller ändras.

Du får inte ändra eller sälja något av det innehåll som finns på Meet a Students-webbplatser. Du får heller inte offentligt framföra, reproducera, visa, distribuera eller på något annat sätt använda något innehåll på Meet a Students-webbplatser i offentligt eller kommersiellt syfte.

3. Användning av Meet a Students-tjänster.

Meet a Students-användare, Meet a Students-profiler, Meet a Students-platsannonser och andra funktioner som återfinns på Meet a Students-webbsidor eller funktioner och tjänster som innefattas av Meet a Students upphovsrätt får enbart användas av Meet a Students-användare, Meet a Students-arbetsgivare, samarbetspartners och licenstagare med separata avtal med Meet a Student.

4. Samtliga användare av Meet a Student förbinder sig att INTE:

 • Utföra någon handling eller åtgärd som leder till orimligt eller opropotionerlig stor belastning på Meet a Students-webbplatser eller servrar.
 • Använda tredjepartsverktyg för att leta information på Meet a Students-webbplatser och tjänster.
 • Använda någon form av robot för att spara, hitta kopiera information som finns på Meet a Students-webbplatser, databaser eller servrar.
 • Inte registrera information som kan vara stötande, pornografisk, rasistisk eller på något annat sätt vara olaglig.
 • Trakassera, initiera eller godkänna trakasseri av någon person, företag eller grupp.
 • Förfalska någon TCP/IP-paketidentitet.
 • Publicera eller marknadsföra material eller information som tillhör Meet a Student.
 • Smutskasta eller förtala Meet a Student på något sätt.
 • Publicera profiler eller användare för tredjepart.
 • Vidarebefordra någon information kring en annan användare eller profil till en arbetsgivare som inte har ett licensavtal med Meet a Student.
 • Dela med sig av inloggningsuppgifter.
 • Logga in på någon server eller något konto som du inte har formell åtkomst till.
 • Publicera eller ladda upp information som är förfalskad och inte tillhör dig.
 • Publicera eller ladda upp information som marknadsför andra tjänster eller produkter.
 • Försöka störa Meet a Students-webbplatser, Meet a Students-tjänster, servrar eller databaser genom ”spam”, ”flooding”, ”mailbomba” eller med hjälp av virus.

Du bär ansvaret för att upprätthålla sekretessen på din profil, användarnamn och lösenord. Du är helt ansvarig för din användare och din profil och den information som finns där.

5. Ytterligare villkor gällande för arbetssökande.

När du registrerar dig på Meet a Student kommer du ombedes att lämna viss information så som giltig e-postadress, förnamn, efternamn, postnummer, postort, utbildningsnivå, önskad arbetstid, ålder och status. Genom att registrera dig på sidan garanterar du att du är minst 18 år eller äldre. Ett konto skapas och du blir en användare i samband med att du registrerar dig och uppger ovanstående information.

När kontot är skapat får du fylla i ytterligare information på din profil så som telefonnummer. Du är ansvarig för att den information som du fyller i stämmer och inte är missvisande eller tillhör någon annan. Meet a Student förbehåller sig rätten att erbjuda tredje parts tjänster och produkter till dig och skicka information om detta via dom kontaktvägar som du valt att fylla i. Vid registrering godkänner du och ger ditt medgivande till att Meet a Student har rätt att dela med sig av din information till tredje part. Du godkänner i samband med registreringen Meet a Students integritetspolicy där du kan läsa fler detaljer kring din personliga information och hur den får användas.

Du är införstådd i och accepterar att du som användare inte har några äganderättigheter till din profil eller den information som finns där. Om du väljer att avsluta ditt konto kommer all information som du registrerat samt sparade jobb att raderas från Meet a Students servrar och databaser. Information som du raderat kan vara tillgänglig online en viss period efter att du valt att radera ditt konto på grund av förseningar som ligger utanför Meet a Students ansvar så som googles sparande av information. Meet a Student erhåller sig rätten att radera all information i ett användarkonto och användare.

6. Ytterligare villkor gällande för företag.

För att skapa ett företagskonto krävs det att personen som registrerar företaget har behörighet att göra detta och att personen innehar en företagsmailadress. Alla företagsanvändare och företag granskas manuellt av Meet a student och godkänns efter detta. Företag har inte tillgång till studentinformation innan de är godkända av Meet a student.

Du samtycker till att all information du tillhandahåller genom att registrera ett företag är korrekt, aktuell och fullständig. Du du samtycker till att uppdatera din information efter behov för att bibehålla dess sanning och noggrannhet. Observera också att det är förbjudet att skapa ett konto för ett företag som du inte har behörighet att representera och har ett uttryckligt tillstånd från.

Du som företagsanvändare godkänner att du inte får lägga in länkar i annonstexten till ansökningssidor. Länk till en extern ansökningssida läggs till i fältet ”extern länk” i jobbannonsen. Meet a Student förbehåller sig rätten att ändra i, eller ta bort en jobbannons som inte följer våra riktlinjer.

Som företagsanvändare kommer du få tillgång till studenters information. Du godkänner härmed att denna information inte kommer delas med tredje-part utan enbart användas internt inom företaget och enbart behörig personal kommer få tillgång till informationen. Du godkänner att du och företaget inte kommer diskriminera utifrån etnicitet, nationellt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning, funktionshinder eller annan status som regleras enligt Diskrimineringslagen 2008:567.

Du har möjlighet att kontakta studenter direkt via tjänsten. Genom att använda den här tjänsten samtycker du till att inte förfölja, ärekränka, mobba, trakassera, missbruka, hota, skrämma eller utge dig för att vara någon annan än den du är.

Företagsanvändare vilket inkluderar dig och dina kollegor som läggs till som administratörer omfattas av villkoren. Du samtycker till att information som delas av dig till en person som inte är administratörer kopplade till företaget inte omfattas av Meet a student villkor. I sådant fall blir du och företaget ansvariga för informationen och tar ansvar för lagliga konsekvenser som kan uppstå utifrån GDPR eller annan lagstigning.

Genom att godkänna villkoren godkänner du att Meet a student kan granska, ändra eller radera information som publiceras på sidan från företaget.

6.1 Villkor för första jobbet gratis

Alla nya företag som registrerar sig får lägga upp det första jobbet gratis för att testa tjänsten. Det tillkommer inga dolda kostnader eller avgifter. Det enda företaget åtar sig vid utnyttjande av erbjudandet är att ta ett 10 minuters samtal när jobbet löper ut där Meet a Student får samla in feedback kring tjänsten.
När jobbet löper ut väljer företaget själv om de vill fortsätta använda tjänsten eller inte. Det finns inga kostnader för att ha kvar kontot efter det första jobbet löpt ut. De enda kostnaderna som är kopplade till ett företagskonto efter första gratisjobbet är för att lägga till ett nytt jobb, event eller erbjudande. Det krävs ett aktivt val från företaget för att bli debiterad för någonting på tjänsten. Exempelvis ett val att lägga upp ett nytt jobb. Då debiterad företaget för kostnaden att lägga upp ett jobb, inget mer.

6.2 Uppladdning av filer

När ett företagskonto skapas måste användaren ladda upp en logotype och kan även välja att ladda upp annan dokumentation. Alla dokument och filer som laddas upp på tjänsten omfattas av dessa villkor.

6.3 Kontostatus och priser

6.3.1 Baskonto

Vid registrering av ett företagskonto skapas ett ”baskonto” som är helt kostnadsfritt inkluderas en administratör och möjligheten att publicera en jobbannons, 3 nyheter sant en företagssida. Baskontot och funktionerna som inkluderas enligt texten ovan är alltid kostnadsfria.

6.3.2 Premiumkonto

Ett företagskonto kan uppgraderas mot en fast månadskostnad som betalas för de kommande 30 dagarna. Det finns ingen bindningstid och premiumkontot kan avslutas när som helst. Vid avslutande återgår kontot till ett gratiskonto och all funktionalitet som ingår i premiumkontot stängs av. Mer om priser går att läsa inne på företagskontot.

6.4 Raderande av konto och uppgifter

Ett företagskonto går att avsluta när som helst från det inloggade kontot. Vid avslutande av kontot raderas alla uppgifter om företaget, dess användare samt all information som laddats upp av företaget. Det är enbart huvudadministratören som har rätt att radera kontot.

7. Användarinnehåll och bidrag.

Du som användare är ansvarig för att allt användarinnehåll och den information som du bidragit med är riktig. Meet a Student står inte ansvarig för någon information som du som användare laddat upp och frånsäger sig ansvar för information som kan vara felaktig, olaglig eller omfattas av patent. Meet a Student förbehåller sig rätten att lämna ut information om dig som användare till tredje part eller myndigheter om någon typ av olaglig handling har skett.

Du ger ditt medgivande att allt användarinnehåll som du registerar på din profil och på någon av Meet a Students-webbplatser är royaltyfritt och fullt överlåtbart, inte omfattas av licenser och Meet a Student får använda innehållet och din information utan några påföljande kostnader eller rättsliga åtgärder. Meet a Student har rätt att använda allt innehåll som du som användare registrerar och publicerar på din profil i marknadsföringssyfte.

Om du eller någon annan anser att någon information som laddats upp på Meet a Students-webbplatser av någon användare gör intrång på upphovsrätt ber vi dig kontakta oss på info@meetastudent.com

8. Garantifriskrivning

Meet a Student lämnar inga garantier på att någon tjänst fungerar felfritt eller att dess servrar är fria från virus, andra trojaner eller mekanismer som kan vara skadliga i den mån som det inte gör intrång på någon lagstiftning.

Meet a Student är inte ansvarig för någon typ av reparation eller skada på utrustning som sker i och med användning av någon av Meet a Students-webbplatser eller tjänster. Meet a Student lämnar inga garantier gällande exakthet, fullständighet eller tillförlitlighet kring någon information eller funktionalitet på Meet a Students-webbplatser eller tjänster.

9. Ansvarsbegränsning.

Meet a Student ansvarar inte för något innehåll som en användare laddar upp.

Meet a student ansvar inte för rekryteringsprocessen hos något av de företag som annonserar jobb på plattformen. Meet a student ansvarar inte för och kan inte stå till svars för varför en kandidat blivit nekad ett jobb på plattformen.
I den utsträckning som lagen tillåter kan Meet a Student maximalt bli ansvarig för skadestånd som maximalt kan uppgå till 1000 kr.

10. Länkar till andra webbplatser.

Meet a Students-webbplatser har länkar till andra webbplatser och tredjepartstjänster. Dessa länkar ska enbart ses som hjälpmedel och inte rekommendationer av andras hemsidor eller tjänster. Meet a Student ansvar inte för innehållet på någon av de sidor som länkarna leder till och ansvarar inte för eventuell skada som kan uppstå på dessa sidor. Om du bestämmer dig för att klicka på någon länk och går till någon av de sidorna så sker det på egen risk och Meet a Student har inget ansvar.

11. Ingen vidareförsäljning eller icke auktoriserad kommersiell användning.

Du förbinder dig att inte använda någon information eller tjänst på Meet a Students-webbplatser i kommersiellt syfte.

12. Kontakt och kampanjer

Meet a Student kommer att skicka information om oss och våra samarbetspartners samt kommersiella budskap till användarna via post, e-post, SMS, MMS och andra elektroniska kommunikationssätt. Du kan närsomhelst tacka nej till ytterligare meddelanden i markandsföringssyfte genom att klicka på en länk i e-posten/SMSet/MMSet. Informationen från Meet a Student kan innehålla information i form av reklam, alkohol, spel, rabatter och erbjudanden samt andra budskap som ryms inom Meet a Students verksamhet. Budskapen kan vara anpassade efter dina preferenser eller hur du svarar på vissa frågor. Meet a Student kan inte hållas ansvarig för någon skada eller förlust som inträffat på grund av ett ingånget avtal med någon av de företag som listas hos Meet a Student, däremot är vi skyldiga att informera om något sådant har inträffat Om du vill meddela ett fel eller har några frågor var vänlig och kontakta: info@meetastudent.com

13. Avtalstid och avslut av avtal.

Villkoren kommer vara aktiva så länge du är användare på någon av Meet a Students-webbplatser. Meet a Student har rätten att efter egen bedömning kunna avsluta ditt konto, radera dina uppgifter och utnyttja rättsliga påföljder. Om du avslutar ditt konto kommer vissa delar av villkoren att fortsätta gälla. Vi syftar till avsnitt 1, 2, 5 och 7.

Villkoren träder i kraft i mars 2019