visa personlighetstest - Meet a student

Laddar....

Ladda ner

Personlighetstest

Detaljerad översikt

Ditt personlighetstest bygger på "Big five" teorin som har sin utgångspunkt i att människors personligheter har urskiljbara, universella drag som inte är kultur- eller situationsberoende. Femfaktorteorin särskiljer fem faktorer som styr dessa drag, som man studerar och som man menar är centrala för personligheten. Varje faktor byggs upp av 6 stycken underfaktorer. Du kan nedan studera alla dessa faktorer för att få en mer detaljerad bild av ditt resultat.