Examensarbete [ 2024 ] - Hitta examensarbete, tips or råd

Laddar....

Blog menu

Allt du behöver för ditt examensarbete

Hitta examensarbete

Vad är ett examensarbete

Examensarbetet är bland det sista du gör under din universitet- eller högskoleutbildning. Här har du en bra chans att specialisera dig inom ett specifikt ämne som intresserar dig. Om du spelar dina kort rätt kan du också ge dig själv en konkurrensfördel på arbetsmarknaden.

De flesta högskoleutbildningar skiljer sig inte särskilt mycket från varandra, oavsett vilken skola man studerar på. Civilekonomer och ingenjörer i tusental tar examen varje år och alla ska ut på samma arbetsmarknad för att konkurrera om jobben.

Därför är det viktigt att ta alla chanser du får till att specialisera dig åt något håll och se till att du sticker ut från mängden. 

Göra det själv eller via ett företag?

När du ska göra ditt examensarbete så finns det två huvudsakliga alternativ att välja mellan. Antingen gör du ditt examensarbete helt på egen hand, men med hjälp av din handledare och kanske tillsammans med en kurskamrat. Eller så involverar du ett företag och genomför något typ av arbete där du tillsammans med företaget undersöker vissa förhållanden, etc. 

Fördelar med att skriva examensarbete via ett företag

Fördelen med att göra ditt examensarbete tillsammans med ett företag är att du får en naturlig länk mellan ditt examensarbete och arbetslivet. Du försäkrar dig också om att ämnet du skriver om faktiskt har relevans i arbetslivet. Du knyter nya kontakter och skaffar dig värdefulla referenser som du kan ha stor nytta av när du senare ger dig ut och söker jobb. 

Förbered dig och planera ditt examensarbete

Det är viktigt att du inte hoppar på första bästa idé för ditt examensarbete. Här kommer några värdefulla tips att tänka på innan du kontaktar ett företag för att diskutera ett eventuellt examensarbete.

  • Välj ett ämne som intresserar dig.
  • Gå igenom din gamla kurslitteratur för att hitta ämnen som inspirerar dig.
  • Läs på om företaget som du vill jobba med i ditt examensarbete.
  • Se till att ditt ämne är avgränsat och relevant för din framtida bransch.
  • Var beredd på att behöva kontakta flera företag innan du hittar ett som känns rätt.
  • Förbered dig väl så att du kan övertyga företaget om varför dom ska välja att jobba med just dig.

Genomför viktig research online

Du kan hitta mycket inspiration inför ditt val av ämne bara genom att söka online på olika jobb inom din framtida bransch. Vad är det för utmaningar som dagens företag verkar stå inför? Vilka krav ställs på personalen och vad är det framförallt för kvalifikationer som efterfrågas i rekryteringar?

Genom att tänka smart här och välja ett ämne som är som är relevant för många företag, kan du ge dig själv en riktigt bra konkurrensfördel när du väl lämnar skolan med din examen. 

Se till att ditt halvår blir spännande och intressant

Tänk på att du ska spendera ett halvår med att verkligen gå på djupet inom det ämne som du valt. Det underlättar mycket om ämnet är intressant för dig. Då kommer skrivandet mer naturligt och det blir spännande på riktigt att leta information och genomföra undersökningar. 

Ta kontakt med ett företag

När du hittat ett ämne som intresserar dig eller en frågeställning som du vill jobba vidare med, har det blivit dags att kontakta företag för att presentera din idé. Förbered dina frågeställningar noga tillsammans med din handledare och se till så att dina avgränsningar är vetenskapligt gjorda. Du vill helst inte behöva ändra ditt upplägg för mycket efter det att du fått accept från ett företag att arbeta tillsammans med dig i din forskning. 

Se företagets behov för att lättare sälja in din idé

Ett bra sätt att öka dina chanser att få företag att nappa på din idé, är att försöka tänka utifrån företagets behov. Vad är det egentligen din forskning kommer att besvara för frågor? Hur kan företaget i fråga ha nytta av den nya kunskap som dom kommer att få genom att jobba tillsammans med dig i ditt examensarbete?

Fokusera alltså mer på företagets eventuella vinning av att genomföra projektet, än din egen vinning. 

RÄTT

“Jag vill undersöka den digitala processen och se vilka underliggande faktorer som påverkar en konsument att genomföra ett köp. Tillsammans kommer vi få fram värdefull information som hjälper er att effektivisera er egen digitala köpprocess.”

FEL

“Jag vill få in en fot på arbetsmarknaden och i framtiden jobba med digitala köpprocesser. Därför skulle jag vilja skriva min uppsats i samarbete med er.”

Företag som aktivt söker studenter för examensarbeten

Det finns också en helt del företag som på egen hand formulerat intressanta och relevanta frågeställningar, för studenter att ta del av och utgå från i sina examensarbeten. Vanligtvis brukar universitet och högskolor samla sådana här förslag på examensarbeten på en speciell plats. Hör med ditt universitet eller din handledare. 

Fördelen med att välja ett examensarbete utifrån önskemål från företag, är att du vet att ämnet är relevant och intressant för den bransch som du planerar att arbeta inom. Det är heller inte ovanligt att studenter som gör sitt examensarbete på dessa företag också får erbjudande om jobb efter examen. 

En plattform med allt för studenter

På Meet a Student hittar du som student jobb, extrajobb, examensarbeten m.m. Vi hämtar inga jobb från andra sidor utan har unika samarbeten med alla företag.

Summering

Ditt examensarbete är det som knyter ihop säcken och förhoppningsvis ger dig din examen. Se till att välja ett ämne som är intressant både för dig och för företag. Då blir det roligare att arbeta med ditt ämne och det blir lättare att finna motivationen.

Du kan antingen skriva ditt examensarbete på egen hand, utan att göra något företag delaktigt i själva processen, eller så kan du välja att tillsammans med ett företag ta fram intressanta frågeställningar. 

Tänk dock på att inte kontakta ett företag för tidigt i din tankeprocess. Utan se till att tillsammans med din handledare försäkra dig om att det ämne du är intresserad av är tillräckligt avgränsat. Det är viktigt att ämnet uppfyller kraven för ett examensarbetes rent vetenskapliga kriterier. 


Om ämnet dessutom är av intresse för företag inom den bransch där du tänker dig att arbeta efter din examen, är det så klart en bonus. Formulera därför ditt ämne utifrån sådant som är av intresse för företagen. Ha mer fokus på deras behov än dina egna. 

Hör också med din högskola eller ditt universitet vart dom listar inkomna förslag på examensarbeten från företag. Många företag söker aktivt studenter som vill genomföra examensarbeten och undersöka vissa specifika frågeställningar.