Intervjuteknik – intervjuguide för rekrytering - Meet a student

Laddar....

Blog menu

Intervjuteknik – intervjuguide för rekrytering

Intervjuteknik

Intervjuteknik är värdefullt när du genomför en anställningsintervju eftersom det kan vara avgörande för att hitta rätt person till tjänsten. Intervjun är ett av de absolut viktigaste stegen i en urvalsprocess men beroende på vilken intervjuteknik du väljer för intervjun har du också olika utgångspunkter för att hitta den du söker. Här hittar du råd och tips kring hur du håller en bra anställningsintervju, och olika intervjutekniker du kan använda. Läs mer om att rekrytera studenter – 4 heta tips för att rekrytera bättre.

Intervjuteknik - ostrukterad intervju, semistrukturerad intervju, strukturerad intervju
Intervjuktekniker - ostrukterad intervju, semistrukturerad intervju, strukturerad intervju

Ostrukturerad intervju 

Med en ostrukturerad intervjuteknik låter du kandidaten styra samtalet. Fördelen med denna typ av intervju gör att det ofta blir avslappnat och intressant samtal mellan dig och kandidaten. Intervjutekniken kan fungera utmärkt om du letar efter en praktikant eller juniora tjänst. Här kan du få en känsla om huruvida du och kandidaten fungerar tillsammans. Men om din ambition är att undersöka om kandidaten är rätt för tjänsten och lever upp till de krav ni ställer kommer det troligen kvarstå många frågor efter intervjun. 

Semistrukturerad intervju

Använder du intervjuteknik semistrukturerad intervju är frågorna förutbestämda och alla frågor ställs till samtliga kandidater i samma följd. Du väljer själv följdfrågor utifrån det som kandidaten berättar och inte utifrån det du vill att kandidaten ska berätta om. Alla kandidater får alltså samma huvudfrågor, vilket för att alla behandlas lika och du får bedömningsunderlag. Den här intervjutekniken får ofta kandidaten att känna sig trygg och intervjun upplevs som ett samtal snarare än ett förhör. Men att hålla sig till ett underlag av frågor gör att intervjun upplevs seriös och professionell. 

Strukturerad intervju 

Denna intervjuteknik är strukturerad i alla delar. Alla frågor är bestämda i förväg. Dina bedömningar är strukturerade i förväg, med hjälp av bedömningsskalor och checklistor. Du ställer exakt samma frågor och följdfrågor till alla kandidater. En strukturerad intervju som intervjuteknik ger dig en hög träffsäkerhet i bedömningen- Det är väldigt lätt att jämföra de kandidater du träffat eftersom de svarar på exakt samma frågor. Eftersom metoden innebär att samtalet följer en förutbestämd struktur så kan det upplevas ganska opersonligt. Det ställer också höga krav på dig som håller intervjun. Du behöver vara väl förberedd på ditt intervjumanus. 

Kompetensbaserade intervjuteknik 

Kompetensbaserade intervjuteknik används alltmer för att säkerställa att kandidaten ska lyckas i sin roll. Frågor som är kompetensbaserade ställs i syfte att ta reda på hur kandidaten agerat i tidigare situationer i arbetslivet. Fokus ligger på att förutsäga framtida beteenden specifika för tjänsten som du rekryterar för. Förutom att du tittar på kravprofilen för utbildning och erfarenhet ska du också fokusera på de personliga kompetenser under intervjun. Målet med den här intervjutekniken är att matcha en kandidats personlighet och kompetens mot specifika uppdrag. Några exempel på frågor som kan ställas under intervjun kan vara:

 • Berätta om en situation där du använde dina kunskaper för att lösa ett problem 
 • Berätta om ett tillfälle då du hade en stor mängd arbetsuppgifter. Hur hanterade du det och hur prioriterade du? 
 • Berätta om en situation då du behövde samarbeta med andra för att uppnå ett mål. 

Tips inför intervjun 

 • Inled intervjun med att kort presentera dig själv, ditt företag och rollen som du rekryterar för.
 • Ställ öppna frågor och undvik att ställa ja- och nej-frågor. 
 • Stressa inte på samtalet och var inte rädd för att det ska bli tyst. Kandidaten kan behöva extra tid för att tänka igenom svaren då dina frågor. 
 • Be kandidaten om konkreta exempel.  Exempelvis kan du be kandidaten att berätta om en konflikt på jobbet och hur kandidaten hanterade situationen. 
 • Efter att du ställt dina frågor ska du också fråga kandidaten om hen har några frågor eller vill tillägga något som ännu inte kommit upp under intervjun.
 • Tacka för intervjun och att kandidaten tog sig tid att träffa dig. Glöm inte att informera om kommande steg i rekryteringsprocessen!

Frågor att ställa på intervju

Genom en etablerad intervjuteknik kan du hålla en bra intervju men frågorna på en arbetsintervju är såklart det viktigaste du måste förbereda. Vad vill du veta och hur kan du säkerställa kompetens och personlighet? Det är alltid bra att be kandidaten exemplifiera sina svar för att se om kandidaten har erfarenhet. Glöm inte heller följdfrågorna. Var uppmärksam och ställ följdfrågor. Ett klassiskt misstag många rekryterare gör är att de beskriver sig själv och företaget väldigt noggrant men glömmer bort att ställa tillräckligt många bra frågor om kandidaten. Ska du rekrytera unga talanger? Läs mer om vad attraherar juniora talanger i valet av arbetsgivare här. 

Checklistan: det här bör du fråga kandidaten 

 1. Varför har du sökt det här jobbet? Vad är det som lockar? 
 2. Hur ser du på din framtida karriär? Vad har du för förväntningar på din framtida arbetsgivare+ 
 3. Varför lämnar du den arbetsgivare du har? 
 4. Vad motiveras du av? När känner du dig mindre motiverad? 
Vedexperten väljer Meet a Student
Inledning personligt brev – Hur inleder jag personliga brevet på bästa sätt?
Skriva CV – din guide till ett vinnande CV
Personligt brev – hur skriver man ett personligt brev?