Uppsägningstid – vilken uppsägningstid har jag och vad gäller?

Laddar....

Meet a student / Söka jobb / Uppsägningstid – vilken uppsägningstid har jag och vad gäller?

Uppsägningstid – vilken uppsägningstid har jag och vad gäller?

Uppsägningstid kan variera beroende på olika faktorer, vilken slags form av anställning du har och om det finns kollektivavtal eller inte.

Uppsägningstid kan vara olika om du har bett om egen uppsägning eller om arbetsgivaren säger upp din anställning. Den kan också bero på vilken slags form av anställning du har och om det finns kollektivavtal eller inte. Du bör alltid bekräfta en uppsägning skriftligen för att undvika oklarheter kring uppsägningstiden. Läs mer om vad du bör tänka på om det är dags att säga upp sig.

När du har ett kollektivavtal gäller uppsägningstiderna som står i det. Vanligtvis är det inga problem att du och din arbetsgivare komma överens om en annan uppsägningstid än vad som finns i kollektivavtalet om det krävs. Men din arbetsgivare kan aldrig kräva en kortare uppsägningstid än det i kollektivavtalet. 

Hur lång uppsägningstid har jag? 

Om du bestämmer dig att säga upp dig, bör du först bestämma vilken tidpunkt du ska sluta. När du kommit fram till vilket datum som passar dig bäst, behöver du undersöka vilken uppsägningstid du har. Kontrollera detta i ditt anställningsavtal. Har företaget kollektivavtal står det där vilken uppsägningstid som gäller.

Uppsägningstiden är enligt lagen om anställningsskydd (LAS) alltid minst en månad, oavsett om du säger upp dig själv eller om du blir uppsagd. Uppsägningstiden räknas alltid från den dagen du säger upp dig om du inte kommit fram till ett annat datum tillsammans med din arbetsgivare. Det vanligaste är att du har en till tre månaders uppsägningstid. Finns det inget kollektivavtal har du enligt LAS alltså minst en månads uppsägningstid oavsett hur länge du jobbat eller hur gammal du är.

Uppsägningstiden varierar normalt beroende på hur länge man har varit anställd. Oftast gäller det mellan 1-3 månader när en anställd säger upp sig. Hur lång uppsägningstid beror på olika faktorer: 

  • Var du jobbar 
  • Om det finns kollektivavtal 
  • Hur länge du varit anställd
  • Vilket yrke du har 
  • Vilken anställningsform du har 

Uppsägningstid egen uppsägning

En uppsägning efterföljs alltid av en uppsägningstid. Uppsägningstiden kan variera beroende på vilken anställningsform du har och hur länge du varit anställd. Enligt LAS ska du alltid ha minst en månads uppsägningstid men det kan variera beroende på vad som står i ditt kollektivavtal. Har du inget kollektivavtal ska uppsägningstiden i LAS gälla. 

Anställningsavtal och kollektivavtal 

I första hand ska man alltid utgå utifrån den uppsägningstid som är bestämd i ditt anställningsavtal. Enskilda anställningsavtalet kan du komma överens om uppsägningstid med arbetsgivare, men avtalet kommer inte vara giltigt om det ni kommit överens om är sämre än lagen. Då gäller lagen, eller kollektivavtal om det finns. 

Finns det ingen uppsägningstid i ditt anställningsavtal gäller regler i det aktuella kollektivavtal. Genom kollektivavtal kan du ha en längre uppsägningstid än vad lagen säger, det är därför alltid bra att kontrollera din uppsägningstid enligt kollektivavtalet. 

Finns det inget kollektivavtal gäller alltid uppsägningstiden genom lagen om anställningsskydd (LAS). Din uppsägningstid bestäms genom anställningsavtal, kollektivavtal eller i lagen om anställningsskydd. Bilden nedan visar vilken prioriteras först. Först och främst utgår du från uppsägningstiden som är bestämd i ditt anställningsavtal. Finns inte det, utgår du från kollektivavtalet. Om du inte har ett kollektivavtal är det alltid lagen om anställningsskydd som gäller.

Uppsägningstid pyramid

Uppsägningstid för olika anställningsformer 

Provanställning 

När du blir anställd på ett företag blir du oftast alltid anställd på en provanställning. En provanställning är ofta på sex månader och kan avbrytas innan tiden är ute. Ofta med en månads ömsesidig uppsägningstid. 

En provanställning är en visstidsanställning som får vara högst 6 månader lång. Syftet är att efter att prövotiden ska övergå i en tillsvidareanställning. Men en provanställning innebär också att din arbetsgivare för som helst kan säga upp dig. Arbetsgivaren behöver inte förhandla, utan kan avsluta din provanställning utan att ange något skäl för uppsägningen. Generellt sätt brukar man få en förklaring och varning innan man blir uppsagd men det är bra att veta att arbetsgivaren inte har någon skyldighet till det. 

Reglerna kring hur en provanställning avbryts eller sägs upp kan vara olika beroende på om det finns kollektivavtal eller inte. Reglerna kan också skilja mellan olika kollektivavtal. Om det saknas kollektivavtal är det reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) som gäller.

Tillsvidareanställning 

Har du en tillsvidareanställning är uppsägningstiden minst en månad. Hur lång uppsägningstid du har kan regleras beroende på hur lång tid du jobbat på arbetsplatsen. Det är vanligt att anställningstid upp till ett år har en månads uppsägningstid, 2 till 4 år 2 månader och därefter 3 månader. I många fall har man 3 månader direkt efter ett års anställning. Om du däremot blir uppsagd kan andra uppsägningstider gälla. 

Visstidsanställning/vikariat

En visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning där datum för anställningen redan har bestämts. Om du har en visstidsanställning, eller vikariat som man också kan kalla det, finns det egentligen ingen uppsägningstid. Man är alltså anställd den tid som är bestämt och står i ditt anställningsavtal. 

Hitta ett nytt jobb

Studentjobb

Sommarjobb

Traineeprogram

Artikelmeny:

Skrivet av Linnea Blåder Linnéa är en karriärsexpert som skriver för Meet a Student.

Hitta ditt nya jobb!

Hitta ditt drömjobb på vår plattform

Till alla jobb

Läs mer!

industriarbetare som sågar ved

Genomsnittliga löner 2023

Studentmottagningsfest

Få en lyckad studentmottagning – Tips & checklista för enkel planering

Bästa rekryteringssystemen

Bästa rekryteringssystemen 2023 [ Gratis- och betalversioner ]